Marieke Jansen

Afdelingsplanner / Boekhoudkundig Medewerker

Tip 3 (van 5) voor een overzichtelijke administratie:

Bewaarplicht

Voor de fiscus is het wettelijk verplicht om de basisgegevens zeven jaar te bewaren. Voor documenten met betrekking tot onroerende zaken geldt er zelfs een bewaarplicht van tien jaar. Welke documenten moeten er precies bewaard blijven?

In principe worden alle gegevens, over uw onderneming die op papier of digitaal vastgelegd zijn, gezien als onderdeel van de administratie en moeten dus bewaard blijven. Denk hierbij aan:

Zelfs uw zakelijke agenda kan als onderdeel van uw administratie worden beschouwd.

Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting zijn afhankelijk van het aantal uren die u en uw eventuele zakenpartner aan de onderneming besteden. Houd uw gewerkte uren daarom bij in een urenanalyse en bewaar deze bij de rest van uw administratie.

De administratie is de basis voor uw fiscale aangiften en moet altijd binnen redelijke termijn te controleren zijn. Wanneer uw administratie niet volledig is of u het niet lang genoeg bewaart, kan dit bij een controle erg vervelende gevolgen hebben.