Rindert de Kooter

Partner
Florys Financieel & Fiscaal

Afgelopen week is voor velen van ons een hectische week geweest. Als gevolg van het coronavirus kondigde het kabinet een aantal drastische maatregelen aan. Op dit moment worden deze maatregelen nader uitgewerkt, maar om je te informeren over de status quo ontvang je onderstaande informatie. Deze informatie is gebaseerd op datgene wat we per heden weten.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Omdat vanwege de coronacrisis in korte tijd een buitengewoon groot beroep werd gedaan op de oorspronkelijke regeling voor deeltijd-WW is deze regeling per direct ingetrokken. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe regeling gelanceerd, de NOW. De uitvoering van de NOW komt bij het UWV te liggen aangezien het UWV beter in staat is om grote volumes te behandelen.

Inhoudelijk lijkt de regeling behoorlijk vergelijkbaar met de WTV, alhoewel er tenminste 1 belangrijk verschil is. Bij de WTV werd uiteindelijk een beroep gedaan op de WW. De NOW is een nieuw fonds, waarvan is aangegeven dat een uitkering hieruit de WW-rechten van werknemers niet schaadt.

In het kort

De NOW in het kort op basis van de Kamerbrief van 17 maart (let op: de formele regeling wordt op dit moment geschreven, dus de juridische kaders zijn nog niet volledig helder):

Deze bepaling is in de praktijk nog onduidelijk. Voor oproepkrachten geldt dat als zij voldoen aan de reguliere voorwaarden voor een WW-uitkering, op basis daarvan ook een NOW-uitkering kan worden aangevraagd. Voor de uren die oproepkrachten werkten, kan dan NOW worden aangevraagd.
Ook voor uitzendkrachten die in dienst zijn kan een uitzendbureau NOW aanvragen. Let op: deze is in de praktijk complex! Uitzendkrachten in dienst suggereert een fase 3 of 4 (NBBU) of een fase B of C (ABU). Onduidelijk is of uitzendkrachten waar het uitzendbeding nog van toepassing is, ook onder deze regeling vallen. In de praktijk worden uitzendkrachten die een WW-uitkering aanvragen bij het UWV teruggestuurd naar het uitzendbureau met de opmerking dat NOW van toepassing is. Omdat de uitvoering van de NOW nu wordt voorbereid en wat we nu weten van de regeling nog niet duidelijk is op dit punt, komen we hier in een latere mailing z.s.m. op terug.

Feit is dat nog niet bekend is wanneer de details van de regeling bekend worden. Het blijft dus nog even speculeren over de exact eisen en voorwaarden.

Nog niet met zekerheid bekend is:

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

Er kan bijzonder uitstel van belastingbetaling worden aangevraagd voor de volgende belastingen:

Het uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan (voor Omzetbelasting en Loonheffingen) of een aanslag is ontvangen (voor Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting). Voorwaarde voor het aanvragen van bijzonder uitstel is dat er daadwerkelijk betalingsproblemen zijn. Het uitstel wordt standaard toegekend voor een periode van 3 maanden, zonder dat hierbij een verklaring van een externe deskundige vereist is. Verlenging is mogelijk, maar dan moet er wel een verklaring van een externe derden worden overlegd waaruit blijkt dat er echt betalingsproblemen zijn.

En voor de goede orde: het betreft uitstel, geen afstel.

Uitstel aflossingsverplichtingen banken

De grote Nederlandse banken hebben besloten dat het mogelijk is om uitstel van aflossing te verkrijgen. Helaas gaat iedere bank daar weer op eigen wijze mee om. Enkele voorbeelden:

Vragen over dit bericht?

Als meer bekend wordt over bovenstaande regelingen, hopen wij je daarover opnieuw te informeren. Wij doen ondertussen voor velen van jullie al het haalbare om de gevolgen van corona, voor zover dat in ons vermogen ligt, te beperken. Mocht je vragen hebben over de maatregelen of willen sparren over de consequenties voor jouw bedrijf, neem dan gerust contact op of bel 0184-208208

beeld: nu.nl en Pro Shots