Tjeerd Putters

Directeur

De wereld om ons heen verandert. En dat gaat in een rap tempo. De seminars over ‘big data’, robotisering en blockchain’ vliegen je om de oren. Bij een bedrijf dat zichzelf een beetje serieus neemt, moet innoveren toch wel op nummer één staan? Maar hoe houd je grip op trends en ontwikkelingen in een wereld die zo snel verandert, terwijl je ook focus moet hebben op de dagelijkse business van je organisatie?  

Laten we beginnen met oplettendheid. Een mooi voorbeeld vind ik de commercial van Skoda. Wellicht kent u dat filmpje. Midden in een Engelse straat staat een gloednieuwe Skoda Fabia. De voice-over vraagt om de auto nauwkeurig te bekijken, terwijl de beste man nog wat andere vragen stelt. Aan het eind van het filmpje blijkt dat het straatbeeld compleet is veranderd, zonder dat je dit doorhebt. De les die ik hieruit trek is dat we scherp moeten zijn. Focus op wat er in de branche gebeurt! Voor u het weet mist u de boot, zoals Kodak dat eens is overkomen. Kodak sliep, terwijl concurrenten bezig waren met de opkomst van de digitale fotografie. Bent u scherp?      

Ten tweede kunnen we kijken naar wat de geschiedenis ons te zeggen heeft. De mensheid heeft zich de afgelopen eeuwen enorm ontwikkeld. De eerste industriële revolutie van 1750 was diepgaand. Handwerk werd op grote schaal vervangen door machines. Voor de Triviantspelers onder ons: de Spinning Jenny automatiseerde de weeftechniek door met 16 draden tegelijk te spinnen. U begrijpt dat dit niet door iedereen met groot gejuich werd ontvangen. Er zijn verhalen bekend dat boze arbeiders Jenny met hooivorken en knuppels te lijf gingen. Eenzelfde soort verontwaardiging bespeur ik momenteel rondom robotisering. Robots zouden massaal ons werk overnemen, waardoor de overheid flink aan de beurt komt met het uitkeren van sociale gelden. Interessant is echter een onderzoek van McKinsey. Hierin wordt een scenario geschetst waarin 1,3 miljoen banen door robotisering verdwijnen, terwijl er in andere sectoren 1,4 miljoen banen ontstaan. Een toename van 100.000 banen! Ik denk dat dit een realistisch scenario is, ook al is dit slechts één van de scenario’s van McKinsey. Door innovaties verdwijnt werk niet, maar verandert het. En dat biedt kansen voor u als ondernemer. Kansen op het gebied van efficiency, kostenreductie en effectiviteit. 

Een andere belangrijk element waar ik u op wil wijzen is ‘agility’. De letterlijke vertaling hiervan is ‘lenigheid’. Hiermee doel ik op de veerkracht die uw organisatie moet hebben om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dit begint bij uzelf, maar zeker ook bij uw medewerkers. Zonder wendbaarheid wordt het heel moeilijk om innovaties of nieuwe producten tijdig door te voeren in uw marktbeleid. Houdt u in uw aannamebeleid al rekening met lenige werknemers? 

Bij Florys staat innovatie hoog in het vaandel. Dat klinkt mooi, maar is in de praktijk nog verdraaid lastig. We kunnen namelijk niet alles tegelijk. Eén van onze paradepaartjes is digitalisering. Wij leveren bijvoorbeeld een oplossing aan klanten waarbij facturen automatisch op de juiste grootboekposten worden geboekt, fiattering op betalingen digitaal verloopt en betalingen automatisch worden uitgevoerd. Dat levert u, als ondernemer, enorme tijdswinst en gemak op. 

Aandachtspunt is wat mij betreft het vervagen van de morele grenzen. Niet alleen op het gebied van privacy – door social media en slimme algoritmes liggen bijna al onze gegevens op straat – maar juist ook op het gebied van robotisering en kunstmatige intelligentie. Facebook heeft afgelopen zomer een experiment tussen twee robots moeten stilleggen, omdat Alice en Bob, de robots in kwestie, razendsnel een geheimtaal ontwikkelden die de onderzoekers niet konden volgen.  Bizar toch? Volgens kenners zijn we inmiddels beland in een nieuw paradigma: Industrie 4.0, ook wel internet of things. Ik ben heel benieuwd wat deze ontwikkeling ons gaat brengen. Bij Florys zullen we er in ieder geval alles aan doen om in te spelen op de kansen die zullen komen, waar we het morele spectrum niet uit het oog verliezen. Op deze manier kunnen wij u op onze beurt weer helpen met vindingrijke oplossingen. Oplossingen die u zullen verrassen en die samen werken. Zo brengen wij mensen en organisaties tot bloei!