Arjan den Besten & Douwe de Haan

Relatiebeheerder & Arbeidsjurist

In maart van dit jaar presenteerde het kabinet een noodpakket dat ondernemers ondersteunde bij de gevolgen van de coronacrisis. Eén van de regelingen betrof de NOW waarmee werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten konden aanvragen. De eerste NOW-regeling had betrekking op de loonkosten van de maanden maart, april en mei. Inmiddels is een tweede NOW-regeling gelanceerd (NOW-2) die een tegemoetkoming biedt in de loonkosten van de maanden juni tot en met september. In dit bericht informeren we je op hoofdlijnen over NOW-2. Daarbij gaan we ook in op de verschillen met NOW-1. 

Tegemoetkoming in loonkosten 

NOW-2 biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van de maanden juni tot en met september van maximaal 90% voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben. NOW-2 is aan te vragen tussen 6 juli en 31 augustus. Werkgevers ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% (in maximaal 2 termijnen). 

Omzetverlies 

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van 4 maanden (NOW-1 besloeg een periode van 3 maanden) die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als aanvrager kun je zelf kiezen over welke periode je de omzetdaling berekent, tenzij je gebruik hebt gemaakt van NOW-1. In dat geval sluit de periode aan op de periode die in NOW-1 is gekozen.  

Opslag werkgeverslasten en refertemaand 

De opslag voor de werkgeverslasten (zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies) is in NOW-2 verhoogd van 30% naar 40%.  

De loonsom in de subsidieperiode vergelijkt UWV met de loonsom van maart 2020. 

Definitieve tegemoetkoming 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW wordt toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen. Bij een subsidie van ten minste 125.000 euro of een voorschot van 100.000 euro heb je een accountantsverklaring nodig. Beneden deze bedragen volstaat een verklaring van een, door de minister aan te wijzen, deskundige derde. Als het voorschot minder dan 20.000 euro bedraagt of het vaststellingsbedrag minder dan 25.000 euro bedraagt, vervalt ook de verplichting van een verklaring door een deskundige derde . 

Algemene voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet je als werkgever aan meerdere voorwaarden voldoen. We zetten ze voor je op een rij:  

Ontslagvoorwaarden 

Tegemoetkoming die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je voor 100% terugbetalen. Bij NOW-1 kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is in NOW-2 vervangen door een andere regeling. Binnen de NOW-2 gelden de volgende ontslagregels: 

Goed om te weten 

Vragen over bovenstaande informatie? Dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl