Douwe de Haan

Arbeidsjurist

In mei of juni betalen werkgevers het gereserveerde vakantiegeld uit. Veel werkgevers vragen zich af of er, vanwege de coronacrisis, mogelijkheden zijn om uitbetaling uit te stellen. In dit bericht informeren we je hierover.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 

We zetten de belangrijkste regels over het vakantiegeld, die zijn vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), voor je op een rij:

Afwijken van de hoofdregel

In de (collectieve) arbeidsovereenkomst die op de werknemers van toepassing is, kunnen bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de geschetste hoofdregels. Check in deze overeenkomsten op hoeveel vakantiegeld je werknemers recht hebben en wanneer je het dient uit te betalen.

Betaling uitstellen vanwege de coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus kunnen werkgevers te kampen hebben met beperkte liquiditeit. Dat leidt nogal eens tot de vraag of het vakantiegeld op een later moment uitbetaald mag worden. Het later (of in termijnen) uitbetalen van vakantiegeld is alleen toegestaan na instemming van de werknemer. Het is verstandig om die instemming schriftelijk vast te leggen.

Overigens worden werkgevers die gebruikmaken van de NOW-regeling ook tegemoet gekomen in de maandelijkse opbouw van vakantiegeld. Bovenop de loonsom komt 30% opslag voor de opbouw van vakantiegeld, pensioenpremies en werkgeverspremies.

Vakantiegeld vanuit vrije ruimte WKR?

Voor de volledigheid vermelden we dat het niet mogelijk is om vakantiegeld vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling aan werknemers uit te keren. De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat in dat geval niet voldaan wordt aan de gebruikelijkheidstoets.

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl.