René Muilwijk

Backoffice Consultant

Het is weer mei, de vakantiebijslag wordt uitbetaald! Voor verschillende cao’s gelden verschillende regels voor de uitbetaling van vakantiebijslag.

Wettelijk gezien heeft de uitzendkracht recht op minimaal 8% vakantiebijslag over zijn loon. De vakantiebijslag moet minimaal één keer per jaar uitgekeerd worden, meestal gebeurt dit eind mei/begin juni. De NBBU-cao schrijft voor dat de vakantiebijslag 8% van het feitelijk loon bedraagt. De vakantiebijslag welke de uitzendkracht tot en met de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt heeft opgebouwd, wordt in de maand mei uitbetaald.

Advies

Ons advies is om de vakantiebijslag tegelijkertijd met de verloning van week 21 uit te betalen. Uitzendkrachten met een vierwekelijkse verloning, ontvangen de vakantiebijslag dan in dezelfde week als de uitzendkrachten die wekelijks het salaris ontvangen. De salarisbetaling van week 20 en de uitbetaling van de vakantiebijslag vinden dan plaats in week 21 (de week van 20 mei).

Bij het aanmaken van de salarisstroken kunt u de vakantiebijslag in één keer uitbetalen voor alle uitzendkrachten. In verloningspakket UBplus doet u dat door deze optie aan te vinken bij het aanmaken van de loonbatch.

Wat zegt de ABU-cao?

De ABU-cao schrijft voor dat naast de uitbetaling van de vakantiebijslag, ook de reserveringen voor kort verzuim/buitengewoon verlof en de reservering voor algemeen erkende feestdagen wordt uitgekeerd. De ABU-cao bepaald ook dat de uitbetaling hiervan plaatsvindt in de eerste week van juni. Dit houdt in dat de betaling in week 23 moet plaatsvinden. Voor de vierweekse verloning geldt een SNCU uitspraak voor uitbetaling in de laatste vierweekse periode welke vóór de maand juni valt. Hier is de uitbetaling van de vakantiebijslag én reserveringen in week 21 (de week van 20 mei). Bij het draaien van de batch kunt u naast de vakantiebijslag, ook de opgebouwde reserveringen in één keer uitbetalen.

Als u gebruik maakt van UBplus kiest u voor ‘Loon’ -> ‘Batch’ -> ‘Aanmaken’ -> tabblad ‘Vakantiegeld’ -> ‘Al het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen’, ‘Alle opgebouwde reservering feestdagen uitbetalen’ en ‘Alle opgebouwde reservering KV/BV uitbetalen’ aanvinken.

NB: Voor diegene die in de uitkeringsweek voor het eerst worden verloond, geldt dat bij de uitbetaling van de uren ook specifiek uitbetaling van het vakantiegeld moet worden
aangevinkt. Deze gaan nl. niet mee in de algemene batch zoals bovenstaand omschreven. Wij adviseren u ook om de loonstroken eerst te controleren voordat u deze verstuurt naar uw uitzendkrachten. Hierdoor bent u er zeker van dat het goed gaat met de uitbetaling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Rene Muilwijk via rene@florys.nl of 0184-208200