Douwe de Haan

Arbeidsjurist

De bepaling in uitzend-cao’s over onmiddellijke beëindiging van de uitzendovereenkomst bij ziekte van de uitzendkracht is niet rechtsgeldig. Dit staat in het advies van de advocaat-generaal (A-G) wat eind september is gepubliceerd. Mede op basis van dit advies zal de Hoge Raad uitspraak doen in een zaak waarin deze vraag voorligt. In dit artikel bespreken we het advies van de A-G en de mogelijke gevolgen van dit advies voor de praktijk.

Het uitzendbeding in het kort 

Het uitzendbeding kan worden opgenomen in een uitzendovereenkomst fase A/1-2. Het heeft effect in 2 situaties:

Het uitzendbeding in de cao 

In de uitzendcao's is de bepaling opgenomen dat de inleenovereenkomst geacht wordt te zijn opgezegd als de uitzendkracht ziek wordt. De werkgever kan vervolgens de uitzendovereenkomst beëindigen. Hier is feitelijk sprake van een ‘fictie’. In de praktijk is er namelijk meestal geen sprake van een daadwerkelijk beëindigingsverzoek van de inlener. Deze cao-fictie is volgens de A-G in strijd met de wet.

Wat betekent dit? 

Concreet betekent dit dat het automatisch beëindigen van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte van tafel is. Tenminste, als het advies van de A-G door de Hoge Raad wordt overgenomen (in de uitspraak die in het voorjaar van 2023 wordt verwacht). Het is vervolgens de vraag of de uitzendovereenkomst nog wel kan eindigen als de inleenovereenkomst tijdens ziekte van de uitzendkracht wordt beëindigd. De regering heeft, bij de invoering van de huidige regels ten aanzien van het uitzendbeding, benadrukt dat de inlener om welke reden dan ook de terbeschikkingstelling mag beëindigen. Dat mag dus ook tijdens ziekte van de ingeleende uitzendkracht. Maar deze beëindiging mag dan niet vanwege de ziekte zijn.

Uitzondering 

Als iemand zwangerschap gerelateerd ziek is, geldt er een uitzondering. Als om deze reden een overeenkomst namelijk wel zou worden beëindigd, is er sprake van discriminatie. Het beëindigen van een uitzendovereenkomst is dus niet toegestaan als de aanleiding gelegen is in de zwangerschap of een daaraan gerelateerde ziekte.

Toepassing in de praktijk 

Als het advies van de A-G door de Hoge Raad wordt overgenomen, leidt dat ertoe dat een zieke uitzendkracht in dienst blijft bij de werkgever. Om die reden wordt aangeraden om in een uitzendovereenkomst met uitzendbeding ook een ‘harde’ einddatum op te nemen. Als de overeenkomst dan niet meer kan eindigen door bij ziekte het uitzendbeding in te roepen, eindigt de overeenkomst van een zieke uitzendkracht op de ‘harde’ einddatum.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys . We denken graag met je mee. Natuurlijk kun je ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een e-mail sturen naar info@florys.nl