René Muilwijk

Backoffice Consultant

Onlangs informeerden we u, in dit artikel, over recente ontwikkelingen met betrekking tot de cao Bouw & Infra. In dat artikel waren nog wat open eindjes aanwezig, aangezien daar nog onduidelijkheid over was. Naarmate de tijd verder voortschrijdt, wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen voor uitzendondernemingen van het feit dat de cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard is. In dit artikel sluiten wij wat open eindjes.

BBL uitzendingen

Er komt geen overgangsrecht voor lopende BBL-uitzendingen, die aangegaan zijn tijdens de periode waarin de nieuwe cao van toepassing is geworden (sinds 1 april 2018). Feitelijk zouden daarmee alle lopende BBL-uitzendingen, conform de cao Bouw & Infra, moeten worden omgezet naar dienstverbanden bij de inlener. Echter heeft alleen de inlener de verantwoordelijkheid om dit op de juiste manier in te vullen, aangezien de uitzendondernemingen niet aan deze cao gebonden zijn. Een controlerende instantie kan een uitzendorganisatie hier dan ook niet op aanspreken of beoordelen. Een reden om direct BBL-overeenkomsten om te zetten is in ons perspectief daarom niet aan de orde.

Inloopschaal

Los van het feit dat de tabel inloopschaal niet zichtbaar is afgedrukt in de huidige cao, wordt deze wel benoemd. Er wordt in de cao uitgelegd hoe de inloopschaal kan worden gebruikt. Gelet op de inlenersbeloning kan er ook door uitzendbureaus gebruik worden (blijven) gemaakt van de inloopschaal.

Roosterdagen

Tot slot een korte opmerking over de roostervrije dagen: de nieuwe cao verwijst expliciet naar de vakkrachtenstatus van de uitzendkracht. Daarmee is de toekenning van roostervrije dagen vanaf de eerste dag van uitzending een feit.

De tijd zal ons ongetwijfeld meer leren over dit onderwerp. Als u nog vragen heeft over dit artikel dan kunt u contact opnemen met René Muilwijk, via rene@florys.nl.