Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

De afgelopen weken zijn we er weer aan herinnerd hoe warmte voelt. Als de zon in het land is laait het zomergevoel op. Voor veel mensen is de zomer hét seizoen om op vakantie te gaan. Vakantie betekent dat de werkgever het even zonder zijn werknemer moet doen. Maar wat zijn de regels eigenlijk? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht? Mag de werkgever vakantieaanvragen weigeren? Kunnen vakantiedagen vervallen? In deze blog leggen we de spelregels uit.

Minimumaantal vakantiedagen

Er zijn twee soorten vakantiedagen waar de werknemer recht op kan hebben: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Een werknemer heeft per jaar minimaal recht op een betaalde vakantie van vier weken. Als een werknemer fulltime werkt heeft hij dus minimaal recht op 20 vakantiedagen (4 x 5 dagen). Als een werknemer bijvoorbeeld drie dagen per week werkt, heeft hij recht op 12 dagen (4 x 3 dagen). Deze dagen worden wettelijke vakantiedagen genoemd. Hiervan mag absoluut niet worden afgeweken, omdat vakantie belangrijk is voor de gezondheid van de werknemer.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Vaak krijgt de werknemer meer vakantiedagen. Dit staat dan in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of de cao. Er geldt geen maximum. Deze extra dagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Opbouw vakantiedagen

Een werknemer bouwt vakantiedagen op gedurende de tijd dat hij recht heeft op loon. Ook tijdens doorbetaalde ziekteperiodes bouwt de werknemer dus verlofdagen op.

Wie bepaalt?

De werknemer bepaalt wanneer en hoe lang hij vakantie opneemt. Als de werkgever niet binnen twee weken reageert op een (schriftelijk) verzoek van de werknemer, dan is de vakantie goedgekeurd.

Moet de werkgever dan alles accepteren? Nee. Soms mogen de wensen van de werknemer geweigerd worden. Dat kan in twee situaties:

  1. Als daar belangrijke redenen voor zijn. De gang van zaken binnen het bedrijf moet dan ernstig verstoord worden. Bijvoorbeeld als teveel mensen tegelijk vrij nemen.
  2. Als het schriftelijk is vastgelegd. Werkgevers kunnen werknemers bepaalde weken verplicht vrij geven (bijvoorbeeld in de bouw).

Wijzigen vakantie

Soms geven werkgevers in eerste instantie toestemming om vakantie op te nemen. Later blijkt dat dit toch niet mogelijk is, bijvoorbeeld door een spoedbestelling. De werkgever kan vakantie alleen wijzigen na overleg met de werknemer. Daarnaast draait hij voor eventuele schade op.

Meenemen/vervallen van vakantiedagen

Het is mogelijk vakantiedagen mee te nemen naar een volgend jaar. De wettelijke dagen vervallen echter wel na 6 maanden. Als een (fulltime) werknemer in 2017 dus minder dan 20 dagen vakantie heeft gehad, moet hij deze voor 1 juli 2018 opnemen, anders vervallen die dagen.

Afkopen van vakantiedagen

Sommige werknemers willen hun vakantiedagen laten uitbetalen. Dit is maar beperkt toegestaan. Het afkopen van wettelijke vakantiedagen is in het geheel niet mogelijk tijdens de arbeidsovereenkomst. Bovenwettelijke dagen kunnen wel worden uitbetaald, maar alleen als zowel de werkgever als werknemer het daarmee eens is.

Einde arbeidsovereenkomst

Aan het einde van de arbeidsovereenkomst mogen alle openstaande vakantiedagen worden uitbetaald. De werknemer krijgt hiervoor dan het loon dat hij het laatste verdiende.

Fijne vakantie alvast!

Als u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, dan horen wij dat graag. U kunt contact met ons opnemen via douwe@florys.nl of via 0184 – 208 208.