Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Moet ik loon doorbetalen als mijn werknemer na vakantie in quarantaine moet? Kan ik mijn werknemer verplichten om zich te vaccineren en mag hij voor het halen van een vaccinatie betaald verlof opnemen? Het antwoord op deze vragen vind je in dit artikel. 

Werknemers in quarantaine na vakantie 

Wanneer jouw werknemer er in coronatijd voor kiest om naar het buitenland te reizen, neemt hij hiermee bewust een risico dat quarantaine bij terugkomst verplicht is (of tijdens zijn verblijf in het buitenland verplicht is geworden). Het gevolg hiervan is dat hij tijdens de quarantaineperiode geen recht heeft op loon, wanneer er niet thuis gewerkt kan worden. Het is natuurlijk altijd mogelijk om in overleg verlofuren of vakantiedagen op te nemen voor de duur van de quarantaine. We raden aan je werknemers hierover vooraf te informeren.  

Werknemers en vaccineren 

Een werkgever mag een vaccinatie niet verplichten. Je mag het vragen, maar er niet op aandringen. Het moet een vrijblijvend verzoek zijn, waar geen consequenties aan worden verbonden. Je mag ook niet vragen of een werknemer zich heeft laten vaccineren. Wanneer dit wel gebeurt, is de werknemer niet verplicht hierop te antwoorden. Wanneer de werknemer het uit eigen initiatief vertelt, mag dit niet worden geregistreerd.  

Uitzondering zorgsector 

Dit is alleen anders wanner je bijvoorbeeld in een zorginstelling of ziekenhuis werkt. Daar kan onderbouwd worden waarom alleen gevaccineerde medewerkers op een afdeling met coronapatiënten of kwetsbare mensen mogen werken. Op grond van het instructierecht mag je bepaalde voorschriften opleggen over hoe je je als werknemer hoort te gedragen. Zo’n voorschrift moet een duidelijk belang hebben en proportioneel zijn. Voor medewerkers die niet willen zeggen of ze gevaccineerd zijn, of aangeven zich bewust niet te laten vaccineren, moet dan wel een alternatief worden gezocht door de werkgever. Bijvoorbeeld ander werk of hetzelfde werk op een andere afdeling. 

Verlofopname vaccinatie 

Kan een werknemer verlof opnemen om zich te laten vaccineren? Dit hangt af van wat er in de cao of arbeidsovereenkomst is bepaald. Wanneer er daar niets over is genoemd, kan de werknemer wellicht een beroep doen op calamiteitenverlof. Dat kan als:  

Een coronavaccinatie halen is niet direct spoedeisend en ook niet onvoorzienbaar, maar het kan wel zo zijn dat het niet buiten werktijd te plannen is. Als dat het geval is, kan de werknemer calamiteitenverlof opnemen. Wanneer het wel buiten werktijd te plannen is, maar de werknemer ervoor kiest om de vaccinatie tijdens werktijd te halen, dan heeft hij geen recht op calamiteitenverlof. In dat geval kunnen er vakantie-uren ingezet worden. Je kunt aan de werknemer vragen om aan te tonen of de opname van calamiteitenverlof nodig is. 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze mensen staan voor je klaar. Neem contact op met je contactpersoon bij Florys, bel naar ons algemene nummer 0184 - 208 208 of stuur een e-mail naar info@florys.nl