René Muilwijk

Backoffice Consultant

Het lag al even op de loer maar sinds vrijdag 25 juni is het dan toch een feit; de Awf-premie wordt voor alle werkgevers verlaagd. Wat dit voor je betekent leggen wij onderstaand uit.

Begin dit jaar voerde het kabinet de Baan gerelateerde Investeringskorting (BIK-regeling) in. Na verloop van tijd bleek dat de Europese Commissie deze regeling waarschijnlijk zal aanmerken als ongeoorloofde staatssteun. Daarom heeft het kabinet besloten de regeling met terugwerkende kracht in te trekken. Ter compensatie wordt de Awf-premie verlaagd.

Voor werkgevers die per maand loonaangifte doen, geldt de verlaagde premie vanaf 1 augustus 2021. Werkgevers die per vier weken loonaangifte doen, krijgen vanaf 16 augustus met de verlaagde premie van doen.

Hoogte nieuwe premies

De lage premie wordt geheven over het loon van werknemers met een vast contract. Deze premie wordt verlaagd van 2,7 procent naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7 procent naar 5,34 procent. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Gevolgen loonpakket

De nieuwe premiepercentages zijn van toepassing op het loon van aangiftetijdvakken waarover ná de ingangsdatum aangifte wordt gedaan. Bij herziening of correctie van loonaangiften die zijn gedaan over eerdere aangiftetijdvakken gelden de percentages die voordien van toepassing waren. Dit houdt in dat softwareleveranciers een uitdaging hebben om nieuwe premieregels aan te maken voor de loonaangiften waarop de nieuwe premies van toepassing zijn. Check in ieder geval bij jouw softwareleverancier/loonadministratie welke aanpassingen er genomen gaan worden.

Meer info

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze mensen staan voor je klaar. Neem contact op met je contactpersoon bij Florys, bel naar ons algemene nummer 0184 - 208 208 of stuur een e-mail naar info@florys.nl