René Muilwijk

Backoffice Consultant

Het LKV (loonkostenvoordeel) is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om: 

Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie nadat deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden.

Doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig

Om het LKV te ontvangen heb je als werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. Je werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen. Als de doelgroepverklaring niet of te laat wordt aangevraagd, kun je geen aanspraak maken op het LKV.

Verlengde aanvraagtermijn vanwege de coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis wordt de aanvraagtermijn voor een doelgroepverklaring LKV tijdelijk met 3 maanden verlengd. Voor alle doelgroepverklaringen die worden aangevraagd voor dienstverbanden die zijn gestart in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 mei 2020, geldt nu een aanvraagtermijn van 6 maanden.

Waarom wordt de termijn verlengd?

Om het LKV te ontvangen heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je werknemer nodig. Volgens de wet moet je werknemer deze doelgroepverklaring aanvragen binnen 3 maanden nadat hij in dienst is getreden. Door de coronacrisis lukt het soms niet om de aanvraag op tijd te doen. Bijvoorbeeld omdat kantoren dicht zijn. Of omdat werknemers geen handtekening kunnen zetten onder een machtiging voor de werkgever om de doelgroepverklaring aan te vragen.

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar salaris@florys.nl.