Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Zoals je wellicht hebt gelezen geldt vanaf 1 augustus 2022 een verplichte deelname aan de PAWW volgens de uitzend cao (ABU en NBBU). Het streven was aanvankelijk om de aansluiting op 1 april 2022 afgerond te hebben, maar het bleek wat ingewikkelder te zijn en daarom was er meer tijd nodig. Op 1 augustus is het dan zover en het is belangrijk te weten wát je als uitzend-werkgever moet weten en wélke acties je moet nemen. Hieronder informeren we je hierover.

Wat is PAWW?

De PAWW staat voor ‘Private Aanvulling WW en WGA’ en zorgt voor een verlenging van de WW-uitkering. De verkorting van de WW-uitkering destijds van maximaal 38 maanden naar maximaal twee jaar was onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Toen is er afgesproken dat er iets bedacht zou worden om het mogelijk te maken om langer dan twee jaar een WW-uitkering te ontvangen. Zo is de PAWW ontstaan.
In de meeste gevallen is de PAWW premie een werknemerslast, maar in de cao-afspraken is geregeld voor uitzendbureaus dat de werkgever de premie betaalt.
De premie voor 2022 bedraagt 0,2% van het bruto loon.

Verplichting

Iedere uitzendwerkgever is verplicht om met ingang van 1 augustus deel te nemen aan de PAWW.
De verzamel cao PAWW is algemeen verbindend verklaard (AVV). Dat heeft tot gevolg dat iedere werkgever die onder één van de in deze verzamel cao PAWW opgenomen werkingssferen valt, verplicht is om deel te nemen, leden van de NBBU en ABU én niet-leden.

Aanmelding

Stichting PAWW is nu in afwachting van de data van de diverse partijen om de uitzendorganisatie aan te schrijven met een uitnodiging tot inschrijving. De verwachting is dat dit uiterlijk de derde week van juli gebeurt.
Werkgevers krijgen de uitnodigingsbrief met een registratiecode/uitnodigingscode die nodig is voor inschrijving. Hoe je je als werkgever inschrijft staat duidelijk uitgelegd op hun site: Registreren | SPAWW

Florys staat reeds aangemeld als administratiekantoor en om dit aan elkaar te koppelen, moet de werkgever een machtiging verstrekken, dit kan via het portaal. Daarna kunnen wij de angift De werkgever ontvangt dan een code die Florys nodig heeft om de koppeling definitief te maken.

Premie

Zoals gezegd bedraagt de premie 0,2% van al het bruto loon/ vergoedingen en is in beginsel een inhouding op het salaris van de werknemer.
In de uitzend cao is geregeld dat de uitzendwerkgever verplicht is om de PAWW inhouding te compenseren: hetzelfde bedrag wat wordt ingehouden, wordt ook weer vergoed. Dit zal door de software leverancier worden ingeregeld, maar het is goed om te weten hoe het zit en waarom dit zo moet worden verwerkt.

Aangifte en facturatie

Je kunt 4 wekelijks, maandelijks of per kwartaal aangifte doen. Kwartaal aangifte is echter alleen mogelijk bij minder dan 25 werknemers. De meeste uitzendbureaus werken met een week of 4 weken verloning, dan zal de aangifte 4 wekelijks zijn.
De start op 1 augustus valt dus midden in een 4 weken periode. Op basis van de aangifte wordt de factuur vast gesteld; er kunnen periodiek controles door hen worden uitgevoerd op de juistheid.

Acties

Omdat de premie zichtbaar zal worden op de loonstrook, is ons advies om de werknemers hierover te informeren. Voor het verwerking van de premies met de juiste componenten wachten we de software leveranciers af die ons daar deze maand verder over zullen informeren.
Voor nu is het dus belangrijk dat je je als werkgever aanmeldt zodra je de brief/uitnodiging tot inschrijving ontvangt. Houd de post dus in de gaten komende weken en informeer ons als dit gedaan is.

Wil je meer weten over dit onderwerp of kun je hulp gebruiken bij het aanmelden, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0184-208200 of stuur een mail naar backoffice@florys.nl Wij helpen je graag!