René Muilwijk

Backoffice Consultant

De verplichting uit de Arbeidsomstandighedenwet om te beschikken over een Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt nog altijd niet goed nageleefd. Voor de staatssecretaris van SZW is dat reden om de boetes voor het ontbreken van een RI&E te verhogen. Ze wil bedrijven ook beter ondersteunen bij het uitvoeren van de RI&E.

De boete voor het ontbreken van een RI&E voor bedrijven met 500 of meer werknemers wordt verhoogd van 3.000 naar 4.500 euro. Het boetebedrag voor bedrijven met minder dan 5 werknemers wordt verhoogd van 300 naar 450 euro. Het niet hebben van een plan van aanpak, een essentieel onderdeel van de RI&E, wordt ook harder bestraft. De boete hiervoor wordt opgetrokken van 750 naar 3.000 euro.

Hoe zat het ook alweer

Binnen de Arbowet is vastgelegd dat iedere werkgever in Nederland verplicht is een RI&E op te stellen en aan de hand van een plan van aanpak de knelpunten binnen de organisatie aan het licht te brengen en daarvoor adequate oplossingen te realiseren. In het plan van aanpak inventariseert de onderneming, al dan niet met inbreng van medewerkers en/of OR, de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie.

Inspectie SZW gaat intensiever controleren

De Inspectie SZW gaat intensiever controleren op de aanwezigheid van een RI&E en op de naleving ervan. De Inspectie zal eerder boetes opleggen. De kans dat een bedrijf er met enkel een waarschuwing afkomt wordt kleiner.

Aantal arbeidsongevallen met verzuim toegenomen

De reden voor het aanscherpen van de regels is een recent rapport van TNO. Uit dit rapport blijkt dat het aantal arbeidsongevallen met verzuim als gevolg toeneemt. Daarnaast blijkt dat een groeiend aantal werkenden gebukt gaat onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA).
Ondanks deze toenemende problematiek laten veel bedrijven de RI&E links liggen: slechts 45% van de bedrijven beschikt over een RI&E. Heeft een bedrijf geen RI&E, dan ontbreekt ook de basis voor preventiemaatregelen.

Hoe nu verder…

Het welzijn van je werknemers, het naleven van wettelijke voorschriften en het voorkomen van boetes zijn redenen om jouw arbo-zaakjes op orde te hebben. Florys kan je ondersteunen bij het opstellen van een RI&E en bij het uitvoeren van acties die voortvloeien uit het plan van aanpak.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kun je contact opnemen met René Muilwijk via rene@florys.nl of 0184-208200.