Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

In de maand maart heeft het UWV de voorlopige berekeningen WTL (Wet tegemoetkoming loondomein) verzonden aan werkgevers. Wij raden je aan de voorlopige berekening goed te controleren. 

Voorlopige berekening 

Het UWV stuurt de voorlopige berekening en specificeert daarin de verschillende onderdelen (LKV, LIV en jeugd LIV) en vermeldt daarbij de bedragen.  

Correcties uitvoeren en bezwaar maken 

Nadat de voorlopige berekening is verstuurd, is er tot 1 mei 2022 de mogelijkheid om hierop correcties in te dienen. Het is van belang om de voorlopige berekeningen te (laten) controleren, zodat eventuele correcties tijdig kunnen worden ingediend. De belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening naar werkgevers en betaalt dan binnen 6 weken de tegemoetkoming uit. Dan is er geen mogelijkheid meer om correcties door te voeren. Er kan dan wel bezwaar worden gemaakt op de definitieve berekening. 

Mogelijk voordeel 

Het kan ook zijn dat er door jouw onderneming nog weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de Wtl, bijvoorbeeld omdat er te weinig kennis is van de regelingen en de voorwaarden die daarbij horen. Daarom zetten we het hieronder nog even voor je op een rij: 

Wtl 

De Wet tegemoetkoming loondomein kent 3 tegemoetkomingen met het doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden, te weten: 

Voorwaarden 

Om een LKV toe te kunnen passen is een kopie doelgroepverklaring van de werknemer nodig. Deze is tot maximaal 3 maanden na indiensttreding aan te vragen. De overige voorwaarden zijn te vinden op UWV.nl en ook bij ons op te vragen. 

Mocht je vragen hebben over Wet tegemoetkoming loondomein, of de voorlopige berekening willen laten controleren, dan kun je contact met ons opnemen op 0184 – 208 200 of via info@florys.nl