Douwe de Haan

Arbeidsjurist

November: het einde van het jaar nadert. Over een paar weken sluit u dit jaar af en begint u met de uitvoering van de plannen voor 2019. Heeft u de beoordelingsgesprekken met uw medewerkers al in de planning staan?

Mogelijk voert u in de laatste weken van dit jaar beoordelingsgesprekken met uw medewerkers. Het kan ook zijn dat u gestopt bent met dergelijke gesprekken. In beide situaties is het gewenst met medewerkers te spreken over uw plannen voor volgende jaar. Om die plannen te realiseren hebt u de samenwerking met uw werknemers immers hard nodig. Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken is volgens sommige experts achterhaald. In reactie op dergelijke inzichten besluiten werkgevers nogal eens om geen beoordelingsgesprekken meer te voeren.

Gemiste kans

Het is een gemiste kans als er daardoor minder afstemming plaatsvindt tussen de doelen van de organisatie en de wensen van individuele werknemers. Als werkgever doet u recht aan de inzet van uw werknemers door hun functioneren periodiek te evalueren. Daardoor weten werknemers wat u van hen verwacht en hoe u hen beoordeelt. Het einde van het jaar is een geschikt moment om samen terug te blikken op de afgelopen maanden en te bespreken welke doelen wel en niet zijn behaald.

… tijd voor het nieuwe jaar!

Terugkijken gaat vaak gepaard met vooruitkijken. Bespreek met uw werknemer wat volgend jaar anders of beter moet. Maak concreet welk gedrag of welke resultaten u van hem verwacht. Bespreek daarbij ook wat uw werknemer nodig heeft om de doelen die u stelt te kunnen realiseren. Leg de afspraken schriftelijk vast en kom er in de loop van het jaar op terug. Zo houdt u de vinger aan de pols en werkt u aan de ontwikkeling van uw werknemers en daardoor aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Florys helpt werkgevers door uw mensen, uw werk en uw organisatie op één lijn te brengen met uw strategische keuzes. Met oprechte aandacht en een scherp oog voor de drijfveren van de ander, brengen wij mensen en organisaties tot bloei. Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.