Geert Pijper

Afdelingsmanager
Florys HR

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft afgelopen week het ontwerpadvies Zekerheid voor mensen gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel in dit advies is de hervorming van de arbeidsmarkt. Het zal niet verbazen dat de uitzendsector een belangrijk onderdeel is van deze hervorming. 

Maar wat betekent dit advies voor uitzendondernemers?  

Aanpassing uitzendbeding en aantal contracten 

De maximale periode waarin het uitzendbeding mag worden toegepast gaat terug van 78 weken naar maximaal 52 weken. Daarna is het mogelijk om maximaal zes contracten in twee jaar aan te bieden. Beide aanpassingen worden in de wet vastgelegd. De onderbrekingstermijn van 6 maanden vervalt voor alle werkgevers, maar er komt wel een uitzondering voor studenten en seizoenwerkers. 
Verder pleit de SER voor het afschaffen van nulurencontracten. 

Inlenersbeloning 

In het advies stelt de SER dat uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht hebben op een pakket aan arbeidsvoorwaarden die minstens gelijkwaardig is aan de arbeidvoorwaarden van werknemers die bij de inleners hetzelfde werk doen. Ook de pensioenregeling voor uitzendkrachten komt hierbij aan bod. Een nieuw te vormen regeling waarbij uitzendkrachten sneller en meer pensioen opbouwen. 
 

Nieuw certificeringsysteem of toch weer uitzendvergunning? 

Om de kwaliteit van uitzendondernemingen te waarborgen en zo met name kwetsbare groepen uitzendkrachten te beschermen, adviseert de SER om een vernieuwd certificeringsysteem op te zetten.  

Wil je meer weten over de gevolgen voor jou als uitzendondernemer? Neem dan contact met ons op via 0184-208208 of info@florys.nl