Hanneke den Ottelander

Junior belastingadviseur

Veel werknemers krijgen van hun werkgever een auto van de zaak tot hun beschikking. Als werknemer kan je een hoge bijtelling voorkomen door een sluitende rittenadministratie aan te leveren. Het belang van een sluitende rittenadministratie is onlangs bevestigd in een uitspraak van de Rechtbank Den Haag.

De feiten

In deze specifieke situatie worden door een uitzendbureau auto’s ter beschikking gesteld aan uitzendkrachten. In de arbeidsovereenkomsten is bepaald dat de auto’s uitsluitend zakelijk gebruikt mogen worden. Op het moment dat de auto’s voor privédoeleinden worden gebruikt, komen de verantwoordelijkheden en risico’s voor rekening van de werknemer. Hierbij moet gedacht worden aan bijtelling, boetes, schades en onvoorziene kostenposten. In 2014 heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek gestart, waaruit is gebleken dat de aangeleverde rittenadministraties gebreken vertonen. De begin- en eindadressen waren namelijk niet opgenomen. Tevens waren de ritten in het weekend niet vermeld in de rittenadministratie.

Vereisten rittenadministratie

De rechtbank heeft geoordeeld dat het niet voldoende is om een bepaling op te nemen in de arbeidsovereenkomst dat de ter beschikking gestelde auto niet voor privédoeleinden gebruikt mag worden. In de arbeidsovereenkomst moet namelijk ook een passende sanctie zijn opgenomen. Uit de rittenadministratie moet volgen dat er op jaarbasis niet meer dan 500 privékilometers zijn gereden met de auto. De rittenadministratie moet de volgende algemene gegevens bevatten:

Naast de algemene gegevens van de auto, moeten per rit de volgende gegevens worden opgenomen in de rittenadministratie:

Conclusie

Het belang van een sluitende rittenadministratie is in de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Een volledige rittenadministratie en het vermelden van passende sancties in de arbeidsovereenkomst zijn essentiële elementen voor het afdekken van de fiscale risico’s.