Leendert Izelaar

Arbeidsjurist

Eerder dit jaar brachten we u via dit blog op de hoogte van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het betreft de plannen van de regering op het gebied van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. Inmiddels zijn er ontwikkelingen op gebied van dit wetsvoorstel. Daarvan brengen we u op de hoogte.

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat maatregelen die ervoor moeten zorgen dat werknemers meer zekerheid krijgen. Tegelijkertijd blijft flexwerk mogelijk waar dat nodig is. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de onderwerpen flexibiliteit en ontslag. We zullen de inhoud van het wetsvoorstel niet opnieuw bespreken. Deze kunt u teruglezen in de vorige blog. In dit blog informeren we u over de laatste ontwikkelingen.

Bespreking in Tweede Kamer

Vorige week donderdag (31 januari) werd in de Tweede Kamer ruim 12 uur gedebatteerd over de WAB. De meerderheid van de Tweede Kamer leek in te stemmen met de nieuwe wetgeving van minister Koolmees.

Stemming in Tweede Kamer

Deze week (5 februari) heeft de Tweede Kamer gestemd over het wetsvoorstel. Daarbij is gestemd over enkele amendementen (wetsaanpassingen). De meeste amendementen haalden het niet, zoals een voorstel van Kuzu om de naam te wijzigen naar ‘Wet Arbeidsmarkt uit Balans’. Drie amendementen zijn wel aangenomen:

  1. In de WAB wordt oproepwerk minder flexibel gemaakt. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een amendement waarin is geregeld dat een uitzondering kan worden gemaakt voor werkgevers in de land- en tuinbouw.
  2. De verlenging van de proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd, van twee naar vijf maanden, gaat niet door.
  3. Wanneer de WAB wordt aangenomen gaan er twee WW-premies gelden. Een hoge WW-premie bij een flexibel contract, en een lage(re) premie bij een vast contract. Er is een amendement aangenomen waarin een uitzondering wordt gemaakt voor studenten met bijbaantjes. De hoge WW-premie geldt niet voor 21-minners, die minder dan 12 uur per week werken.

Uiteindelijk is de WAB aangenomen met 81 stemmen voor en 69 tegen. Alleen de coalitie aangevuld met de SGP en FvD stemden voor.

Eerste Kamer

De WAB is pas definitief goedgekeurd wanneer de Eerste Kamer ermee instemt. De kans hierop lijkt vrij groot, omdat de partijen die voor het wetsvoorstel hebben gestemd volgens de peilingen zowel voor als na de verkiezingen een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Omdat de wet op enkele punten forse wijzigingen tot gevolg heeft, raden wij aan om tijdig voorbereid te zijn op inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2020.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u ons bereiken op 0184 – 208 208 of via douwe@florys.nl.