Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Binnenkort wordt de voorlopige berekening Wet tegemoetkoming Loondomein van 2019 door de belastingdienst verzonden. Het is raadzaam deze goed te (laten) controleren.

WTL

De Wet tegemoetkoming Loondomein kent 3 tegemoetkomingen met als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden, te weten:

Voorlopige berekening

Uiterlijk 15 maart wordt de voorlopige berekening verzonden door het UWV. Daarin specificeert het UWV de verschillende onderdelen en vermeldt daarbij de bedragen. Wij ontvangen deze brief graag om te controleren. En mocht je de voorlopige berekening niet hebben ontvangen, laat het ons dan ook zo spoedig mogelijk weten.

Correcties

Nadat de voorlopige berekening is verstuurd, is er tot 1 mei 2020 de mogelijkheid om hierop correcties in te dienen. Uiteraard raden wij aan om de voorlopige berekeningen te (laten) controleren, zodat indien nodig de correcties tijdig kunnen worden ingediend. Het gaat vaak om grote bedragen.

Mocht je vragen hebben over Wet tegemoetkoming Loondomein, of de voorlopige berekening willen laten controleren,  dan kun je contact met ons opnemen op 0184 – 208 200 of via rene@florys.nl of nathalie@florys.nl.