Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Heet van de naald! De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door de Eerste Kamer! Dat besluit heeft voor alle werkgevers consequenties. In dit bericht informeren we u over de belangrijkste wijzigingen. Tijdens het klantevent van Florys en Intro Personeel op donderdag 4 juli wordt u uitgebreid bijgepraat over de vraag wat de komst van de WAB voor uw organisatie betekent.

De belangrijkste wijzigingen als gevolg van de WAB zijn puntsgewijs samen te vatten:

  1. Het wordt weer mogelijk om gedurende een periode van 3 jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te verstrekken aan werknemers; nu geldt een periode van 2 jaar.
  2. Op dit moment hebben werknemers recht op een transitievergoeding wanneer zij minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest; die drempel wordt geschrapt zodat iedereen wiens contract op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, recht heeft op een transitievergoeding.
  3. In ontslagsituaties wordt het mogelijk om meerdere ontslaggronden met elkaar te combineren. Hierdoor vervalt het vereiste dat aan minimaal één ontslaggrond volledig moet zijn voldaan.
  4. Werknemers met een oproepovereenkomst krijgen meer rechten.
  5. Werknemers die in dienst zijn bij een payrollorganisatie krijgen recht op precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij hun opdrachtgever.
  6. De hoogte van de WW-premie die werkgevers betalen wordt nu per sector vastgesteld. Met de invoering van de WAB wordt de contractvorm bepalend. 

Klantevent

Op donderdag 4 juli 2019 organiseren Florys en Intro Personeel een klantevent over twee onderwerpen die voor elke werkgever relevant zijn: de gevolgen van de WAB en het beheersen van ziekteverzuim. Deze bijeenkomst vindt plaats op ons kantoor in Hardinxveld-Giessendam. Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

10.00 – 10.30 uur       Ontvangst
10.30 – 10.40 uur       Opening en welkom
10.40 – 11.25 uur       Gevolgen WAB voor werkgevers
11.25 – 12.00 uur       Beheersen ziekteverzuim
12.00 – 12.45 uur       Uitloop + broodje

 

Aanmelden