Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

Per 1 juli 2018 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon weer stijgen. U bent als werkgever verplicht om uw werknemers tenminste het minimumloon te betalen. De inspectie SZW controleert regelmatig of werkgevers zich hier daadwerkelijk aan houden en kan hoge boetes opleggen wanneer deze regels niet worden nageleefd. Het wettelijk minimumloon is ooit ingevoerd om onderbetaling van werknemers te voorkomen.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledig dienstverband. Dit is afhankelijk van de sector en mogelijke cao-afspraken die gemaakt zijn. Per 1 juli 2018 gelden de volgende bedragen:

Tabel: minimumloon per maand, week en dag
(bruto bedragen per 1 juli 2018)

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

€ 1.594,20

€ 367,90

€ 73,58

21 jaar

€ 1.355,05

€ 312,70

€ 62,54

20 jaar

€ 1.115,95

€ 257,55

€ 51,51

19 jaar

€ 876,80

€ 202,35

€ 40,47

18 jaar

€ 757,25

€ 174,75

€ 34,95

17 jaar

€ 629,70

€ 145,30

€ 29,06

16 jaar

€ 550,00

€ 126,95

€ 25,39

15 jaar

€ 478,25

€ 110,35

€ 22,07


Per uur zijn dit de volgende bedragen (uurlonen in deze tabel zijn naar boven afgerond, waardoor het loon per maand, week of dag hoger kan uitkomen dan het wettelijke minimum):

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur
(bruto bedragen per 1 juli 2018)

Fulltime werkweek in bedrijf

22 jaar en ouder

21 jaar

20 jaar

19 jaar

18 jaar

17 jaar

16 jaar

15 jaar

36 uur

€ 10,22

€ 8,69

€ 7,16

€ 5,63

€ 4,86

€ 4,04

€ 3,53

€ 3,07

38 uur

€ 9,69

€ 8,23

€ 6,78

€ 5,33

€ 4,60

€ 3,83

€ 3,35

€ 2,91

40 uur

€ 9,20

€ 7,82

€ 6,44

€ 5,06

€ 4,37

€ 3,64

€ 3,18

€ 2,76

 

Indexering daglonen in verband met stijging wettelijk minimum

Bent u eigenrisicodrager en betaalt u zelf de uitkering aan uw werknemer in verband met ziekte en stijgt het dagloon van uw werknemer in verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon? Dan stuurt het UWV u een nieuwe beschikking met het verhoogde dagloon, indien u het dagloon heeft opgevraagd bij het UWV. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Heeft u zelf het dagloon berekend, moet u ook rekening houden met de stijging van het wettelijk minimumloon.

Bronvermelding:
https://www.uwv.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018