Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

Per 1 juli 2019 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon weer stijgen. U bent als werkgever verplicht om uw werknemers tenminste het minimumloon te betalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich hier daadwerkelijk aan houden en kan hoge boetes opleggen wanneer deze regels niet worden nageleefd. Het wettelijk minimumloon is ooit ingevoerd om onderbetaling van werknemers te voorkomen.

De overheid verlaagt stapsgewijs de leeftijd waarop werknemers het volledige wettelijk minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar. Stap 1 ging in op 1 juli 2017, waarbij je als 22-jarige al recht kreeg op 100% van het wettelijk minimumloon. Stap 2 wordt gezet op 1 juli 2019 waarbij de grens waarbij je recht hebt op 100% van het wettelijk minimumloon wordt verlaagd naar 21 jaar.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledig dienstverband. Dit is afhankelijk van de sector en mogelijke cao-afspraken. Per 1 juli 2019 gelden de volgende bedragen voor werknemers van 21 jaar en ouder:

De bedragen voor het wettelijk minimumjeugdloon zijn als volgt:
 

  15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar 
Loon per maand €490,70 € 564,30 € 646,05 € 817,80 € 981,35 € 1.308,50
Loon per week € 113,25 € 130,20 € 149,10 € 188,75 € 226,45 € 301,95
Loon per dag € 22,65 € 26,04 € 29,82 € 37,75 € 45,29 € 60,39


Per uur zijn dit de volgende bedragen (uurlonen in deze tabel zijn naar boven afgerond, waardoor het loon per maand, week of dag hoger kan uitkomen dan het wettelijke minimum):

Fulltime werkweek in 
bedrijf
21 jaar
en ouder
20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
36 uur € 10,49 € 8,39 € 6,30 € 5,25 € 4,15 € 3,62 € 3,15
38 uur € 9,94 € 7,95 € 5,96 € 4,97 € 3,93 € 3,43 € 2,99
40 uur € 9,44 € 7,55 € 5,67 € 4,72 € 3,73 € 3,26 € 2,84

 

Indexering daglonen in verband met stijging wettelijk minimum
Bent u eigenrisicodrager en betaalt u zelf de uitkering aan uw werknemer in verband met ziekte en stijgt het dagloon van uw werknemer in verband met de verhoging van het wettelijk minimumloon? Dan stuurt het UWV u een nieuwe beschikking met het verhoogde dagloon, indien u het dagloon heeft opgevraagd bij het UWV. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Heeft u het dagloon zelf berekend, dan moet u ook zelf rekening houden met de stijging van het wettelijk minimumloon.

 

Bronvermelding:
www.uwv.nl
www.rijksoverheid.nl