Debbie Simons - Griffioen

Personeelsadviseur

De belangrijkste ondergrens van het loon van werknemers is het wettelijk minimumloon. De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag moet voorkomen dat werknemers worden onderbetaald. Ieder jaar op 1 januari en op 1 juli wordt het wettelijk minimumloon herzien. De bedragen die zullen gelden vanaf 1 januari 2019 zijn inmiddels bekend.

Reguliere lonen

Na de wettelijke afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 bij een fulltime dienstverband (van 40 uur per week) het onderstaande. Voor een parttimewerknemer geldt het wettelijk minimumloonbedrag naar rato van de afgesproken arbeidsduur.

Leeftijd

Per maand  

Per week

Per dag

22 jaar en ouder

€ 1.615,80

€ 372,90

€ 74,58

21 jaar

€ 1.373,45

€ 316,95

€ 63,39

20 jaar

€ 1.131,05

€ 261,05

€ 52,21

19 jaar

€ 888,70

€ 205,10

€ 41,02

18 jaar

€ 767,50

€ 177,15

€ 35,43

17 jaar

€ 638,25

€ 147,30

€ 29,46

16 jaar

€ 557,45

€ 128,65

€ 25,73

15 jaar

€ 484,75

€ 111,85

€ 22,37


Dit resulteert in de volgende bruto minimumuurlonen (bij een fulltime dienstverband):

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

22 jaar en ouder

€ 10,36

€ 9,82

€ 9,33

21 jaar

€ 8,81

€ 8,35

€ 7,93

20 jaar

€ 7,26

€ 6,87

€ 6,53

19 jaar

€ 5,70

€ 5,40

€ 5,13

18 jaar

€ 4,93

€ 4,67

€ 4,43

17 jaar

€ 4,10

€ 3,88

€ 3,69

16 jaar

€ 3,58

€ 3,39

€ 3,22

15 jaar

€ 3,11

€ 2,95

€ 2,80

 

BBL-lonen

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in verband met de beroepsbegeleidende leerweg zijn alternatieve staffels vastgesteld. Namelijk de volgende.

Leeftijd

Per maand

Per week

Per dag

20 jaar

€ 993,70

€ 229,35

€ 45,87

19 jaar

€ 848,30

€ 195,75

€ 39,15

18 jaar

€ 735,20

€ 169,65

€ 33,93


Dit heeft de volgende bruto uurlonen ten gevolg.

Leeftijd

36 uur per week

38 uur per week

40 uur per week

20 jaar

€ 6,38

€ 6,04

€ 5,74

19 jaar

€ 5,44

€ 5,16

€ 4,90

18 jaar

€ 4,72

€ 4,47

€ 4,25


Voor leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar en ouder gelden de bedragen uit de reguliere tabel.

Bron: Staatscourant

Let op: aan de gegevens in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.