Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Zoals je wellicht gelezen hebt, hebben de leden van de ABU en NBBU deze zomer ingestemd met een gelijkluidende cao voor de uitzendsector.

Een aantal wijzigingen trad per 1 en 2 september in werking. De grootste wijzigingen gaan in per 30 december 2019. Hieronder informeren wij jou over de wijzigingen die per september gelden.

Nieuwe cao 

Vanuit de branche bestond al langer de wens om één overzichtelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden te hanteren. De nieuwe cao biedt meer werkzekerheid en beoogt een betere rechtspositie en begeleiding om duurzaam te werken. De nieuwe cao gaat in op 30 december 2019 en is nu al te vinden op de sites van de ABU en de NBBU. Hoewel de inhoud hetzelfde zal zijn, blijven het wel 2 aparte cao’s. Het verschil in vakantiedagen vervalt daarmee per 2020. 

Wijzigingen 1 september 2019

Rechtspositie
Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden. Dat betekent dat bij een overgang in die situatie het aantal gewerkte weken wordt doorgeteld en de uitzendkracht dus sneller de fases doorloopt. Uitzendkrachten nemen hun opgebouwde rechten ook mee als ze overgaan naar een andere uitzendorganisatie om daardoor hun huidige werkzaamheden te kunnen behouden. 

In de praktijk werd dit vermoedelijk al veel toegepast, maar nu ligt het dus ook in de cao vast.

Wijzigingen 2 september 2019

Beloning
Bij de inlenersbeloning worden vanaf 2 september 2019 de toeslagen uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koude-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen. Cao’s van inleners waar dit bijvoorbeeld van toepassing is zijn: cao beroepsgoederenvervoer, cao Hoveniersbedrijf, cao Leo (Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen).

Vanwege de uitbreiding van het loonelement toeslagen, wordt dit ook toegevoegd aan de lijst van loonelementen die schriftelijk aan de uitzendkracht moet worden bevestigd (in de uitzendbevestiging).

Extra wijzigingen ABU cao

De ABU heeft het artikel met betrekking tot kort verzuim, buitengewoon verlof uitgebreid met het geboorteverlof.
In tegenstelling tot ander buitengewoon verleend verlof, wordt het geboorteverlof, indien de reservering niet toereikend is, wel aangevuld.

De regeling over het geboorteverlof is per 1 juli 2019 ingegaan, maar nu dus ook vastgelegd in de cao. 

Tot slot vermelden we dat de tabel met jeugdsalarissen is aangepast (artikel 34).

Bovenstaande betreft dus beperkte wijzigingen per 1 en 2 september. Vanaf 30 december gelden meer wijzingen die samen met de wijzigingen door de WAB ingrijpender zullen zijn.

Mocht je vragen hebben over de nieuwe cao of de wijzigingen per 1 of 2 september of wanneer je anderszins interesse hebt in onze dienstverlening, dan kan je contact met ons opnemen op 0184 – 208 200 of via nathalie@florys.nl.