Geert Pijper

Afdelingsmanager
Florys HR

Let op: Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft bekend gemaakt dat onderstaande wijzigingen zullen worden uitgesteld. Door de nodige voorbereidingstijd zullen de wijzigingen in elk geval niet voor 1 januari 2022 worden ingevoerd.

Let op: onderstaand oorspronkelijke bericht gaat op zijn vroegst in vanaf 1 januari 2022 in plaats van 1 april 2021.

Op 1 april 2021 zal een laatste deel van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking treden. Vanaf deze datum hoeft een werkgever het loon van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt minder lang door te betalen. De termijn van de wettelijke doorbetalingsplicht gaat van 13 naar 6 weken.

Het is al een tendens van jaren dat werknemers steeds vaker en langer blijven doorwerken dan vroeger het geval was, ook na AOW-gerechtigde leeftijd. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever kan dit veel voordelen geven. Omdat ook de overheid graag ziet dat AOW’ers langer doorwerken, kwam er vanaf 1 januari 2016 een Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd om dit aantrekkelijker voor werkgevers te maken. Daarbij gold een overgangsregeling die nu dus op 1 april 2021 afloopt.

Wat is er vanaf 1 april van toepassing

Hieronder op een rijtje wat er vanaf die datum van toepassing is:

Ziek uit dienst

Ook werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, maar voordat de duur van zes weken is verstreken, hebben recht op een Ziektewetuitkering tot het moment waarop zij zes weken ziek zijn. Ben je als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan wordt deze uitkering door de werkgever zelf betaald. En ben je geen eigenrisicodrager dan wordt het door het UWV betaald. Vervolgens verhaalt het UWV dit dan weer op de werkgever. Er wordt immers geen premie betaald. Ook indien sprake is van een fictieve dienstbetrekking, heeft de ‘werknemer’ die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, recht op een Ziektewetuitkering gedurende maximaal zes weken. 

Als werkgever is het goed om op de hoogte te zijn van alle regels bij het werken met AOWers. Zo kun je het voordeel van het werken met deze groep maximaal benutten. Bijvoorbeeld ook doordat er geen recht is op transitievergoeding voor deze categorie.