Afscheid wordt grofweg in twee situaties genomen: de werknemer functioneert niet of voortzetting van het dienstverband is bedrijfseconomisch niet mogelijk.

Ontslag

In sommige gevallen is het noodzakelijk om afscheid te nemen van een werknemer. Dit kan om economisch redenen zijn, maar bijvoorbeeld ook omdat een werknemer onvoldoende functioneert. Er zijn meerdere mogelijkheden om een ontslag vorm te geven. Florys Arbeidsrecht adviseert en begeleidt u bij het nemen van de stappen die het beste aansluiten bij de concrete situatie.

Beëindigingsovereenkomsten

De meest voorkomende manier van ontslag, is ontslag met wederzijds goedvinden. De afspraken hiervoor worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Florys Arbeidsrecht staat u bij door het opstellen en controleren van deze overeenkomst. Daarnaast ondersteunen wij u in het onderhandelingstraject dat hiermee vaak gepaard gaat.

Reorganisaties

Reorganiseren is een ingrijpend proces voor uw bedrijf en uw werknemers. Wij begeleiden u in het gehele reorganisatietraject. Wij ondersteunen u bij het selecteren van het personeel dat voor ontslag in aanmerking komt, het onderhandelen met werknemers, het opstellen van overeenkomsten en alle andere handelingen die met een reorganisatie gepaard gaan.

Maatregelen bij disfunctioneren

Wanneer een werknemer onvoldoende functioneert, wilt u als werkgever maatregelen nemen. Hier zijn binnen het arbeidsrecht verschillende mogelijkheden voor. Denk aan schorsing of het geven van een officiële waarschuwing, maar ook bijvoorbeeld aan het onthouden van een promotie. Het is belangrijk om hierover in een vroeg stadium advies in te winnen. Dit kan u in op een later moment veel problemen besparen. Wij adviseren en begeleiden u bij het nemen van maatregelen op dit gebied. Wanneer het disfunctioneren, ook na een verbetertraject aanhoudt, kan worden aangestuurd op beëindiging van het dienstverband. Florys Arbeidsrecht helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen.

Arbeidsrechtelijke procedures

Bij arbeidsconflicten is het onze insteek om buiten de rechter om tot een oplossing te komen. Als dat niet mogelijk blijkt, deinzen wij er niet voor terug om samen met u de beslissing te nemen de gang naar de rechter te maken.

Direct contact met een arbeidsjurist? Vraag het Douwe of Leendert!

Contact

Alles op een rij