De belangrijkste afspraken tussen werkgever en werknemer liggen vast in een aantal documenten. De arbeidsovereenkomst (waaronder bijzondere bedingen), de cao en een aantal bijzondere overeenkomsten.

Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is de basis van de arbeidsverhouding en eigenlijk van het hele arbeidsrecht. Het is daarom van belang dat al uw werknemers een goede en actuele arbeidsovereenkomst hebben. Wij helpen u met het opstellen, aanpassen, uitleggen en controleren van een arbeidsovereenkomst.

Bijzondere bedingen

In de arbeidsovereenkomst staan uiteraard basale gegevens als de functie, het salaris en het aantal vakantiedagen. Daarnaast hechten werkgevers vaak ook veel waarde aan bijzondere bedingen. Het gaat daarbij om regels die gelden tijdens en na het dienstverband. Voorbeelden zijn artikelen over concurrentie, nevenwerkzaamheden, geheimhouding en proeftijd. Wij kunnen deze bedingen voor u opstellen en controleren. Ook adviseren wij over de voor- en nadelen van het gebruiken van deze artikelen.

Cao

De arbeidsovereenkomst is het belangrijkste document met afspraken over een arbeidsverhouding. Eveneens van grote invloed is de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Hierin zijn door werkgeverspartijen en werknemerspartijen afspraken gemaakt over een pakket van arbeidsvoorwaarden in een bepaalde branche. Wij helpen u bij het uitleggen van bepalingen uit de cao. Daarnaast maken wij de concrete vertaalslag van de cao naar uw onderneming.

Bijzondere overeenkomsten

Als werkgever stelt u vaak zaken ter beschikking aan werknemers. Denk aan het ter beschikking stellen van een auto, telefoon of laptop. Maar denk ook aan het vergoeden van studiekosten. Het is verstandig als u dergelijke zaken vastlegt in een overeenkomst. Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen of controleren van dergelijke overeenkomsten.

Direct contact met een arbeidsjurist? Vraag het Douwe of Leendert!

Contact

Alles op een rij