Florys is opgericht vanuit een bewust verlangen: een ideologie, een drive om het anders te doen en om echt van betekenis te kunnen zijn voor de ander.

Onze christelijke overtuiging is dat we eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken, om van daaruit anderen te dienen met ons werk en talent - om van betekenis te kunnen zijn in de levens van anderen. De bijbel is daarom ook een open boek in onze organisatie.


  • Florys biedt Mercy Ships een grote meerwaarde

    "Het is prettig dat wij onze verschillende vragen bij één partij kunnen neerleggen. Het is bovendien fijn dat Florys ervaring heeft met dienstverlening aan vergelijkbare stichtingen."

    Florys biedt Mercy Ships een grote meerwaarde
    Marianne Havinga directeur Mercy Ships Holland

Florys Foundation

Met onze bedrijven verdienen wij geld. We vinden het belangrijk om een deel daarvan te reserveren voor goede doelen en lokale initiatieven.

Bijzonder doel van onze foundation zijn de projecten in Oeganda die wij samen met Stichting ZOA hebben opgezet. Wij vinden het gaaf om de voortgang in deze projecten te zien en te volgen.

Waar eerst kansarme jongere op straat rondzworven, hebben zij nu een baan met opleiding gekregen. Ook helpen wij mensen met het starten van hun agrarische onderneming door het verstrekken van micro-kredieten.

Zoals genoemd willen wij ook dichterbij huis van betekenis zijn. Zo koken wij als collega's iedere maand voor dak- en thuisloze in Rotterdam. Ook zijn wij betrokken bij een lokaal project als Deelcafé de Buurman, die bewust wil omzien naar mensen die zich eenzaam voelen.

Lees meer over de Florys Foundation

Sparren met christen en ondernemer Johan Baan?

Johan Baan is flexondernemer sinds 2005

Alles op een rij