Werkgever en het Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zullen inmiddels niemand meer ontgaan zijn. De impact op de economie is groot en veel ondernemers zitten met vragen. Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Juist in deze tijd hebben wij elkaar hard nodig. Daarom is het goed om te weten dat de specialisten van Florys beschikbaar zijn om jou als ondernemer te adviseren en te helpen.

Gevolgen corona voor werkgevers

Nu al zijn de gevolgen merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van opdrachten van zzp’ers, maar ook aan het feit dat orders worden teruggetrokken of uitgesteld. Bovendien houden veel ondernemers nu de hand op de knip of zijn – op z’n minst – voorzichtig met het doen van grotere uitgaven. Verder kondigt de overheid diverse maatregelen aan, maar heb je misschien geen flauw idee wat deze betekenen?

Waarom Florys je kan helpen in deze spannende tijd?

Hoe dan ook: gelukkig is Florys er en staan we werkgevers ook in deze tijd terzijde. Omdat onze werkprocessen op orde zijn, kunnen we onze klanten blijven adviseren. We denken mee over het beheersen en beperken van de kosten en adviseren ondernemers hoe ze op een slimme manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de overheid biedt. 

Neem contact met Florys op, meld je aan voor onze mailings of volg onze webinars. Wij helpen je graag met onze expertise en kennis.


Sparren met een strategisch partner & adviseur

over de gevolgen van Corona voor jouw bedrijf?

 • Nieuws-

  Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  Lees meer

  Per 1 juli 2021 zullen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het wettelijk minimumjeugdloon weer stijgen. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers tenminste het minimumloon te betalen. De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich hier daadwerkelijk aan houden en kan hoge boetes opleggen wanneer deze regels niet worden nageleefd. Het wettelijk minimumloon is ooit ingevoerd om onderbetaling van werknemers te voorkomen.

  Janny van Horssen - de Vreugd


 • Nieuws-

  Wat betekent het Ontwerpadvies Zekerheid voor mensen (SER) voor de uitzendbranche?

  Lees meer

  De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft afgelopen week het ontwerpadvies Zekerheid voor mensen gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel in dit advies is de hervorming van de arbeidsmarkt. Het zal niet verbazen dat de uitzendsector een belangrijk onderdeel is van deze hervorming. Maar wat betekent dit advies voor uitzendondernemers?

  Geert Pijper


 • Nieuws-

  De cao voor uitzendkrachten loopt af, wat betekent dit?

  Lees meer

  Op maandag 31 mei 2021 loopt de cao voor uitzendkrachten af en er is nog geen concreet zicht op een nieuwe cao. Omdat de vakbonden de cao hebben opgezegd, is er geen automatische verlenging van toepassing. Welke gevolgen dit heeft voor jouw onderneming, zetten we in dit artikel kort op een rijtje.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Loonmutaties juni 2021

  Lees meer

  Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand juni 2021.

  Adriaan Scheper


 • Nieuws-

  Controle beschikking Wtl

  Lees meer

  De Wet tegemoetkoming loondomein biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Laat je beschikking Wtl door ons controleren. Zorg daarnaast voor een sluitend proces om bij nieuwe werknemers (die aan de voorwaarden voldoen) tijdig een doelgroepverklaring aan te vragen. Zo maak je optimaal gebruik van de tegemoetkomingen en bespaar je in je loonkosten.

  Geert Pijper


 • Nieuws-

  Loonmutaties mei 2021

  Lees meer

  Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand mei 2021.

  Adriaan Scheper


 • Nieuws-

  Loonmutaties maart 2021

  Lees meer

  Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand maart 2021.

  Adriaan Scheper


Webinars: gevolgen coronavirus werkgevers

De impact op de economie is groot en veel ondernemers zitten met vragen.

Daarom organiseert Florys webinars met een live Q&A over de effecten van het Coronavirus op jouw onderneming!

Bekijk de webinars

Alles op een rij