Werkgever en het Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zullen inmiddels niemand meer ontgaan zijn. De impact op de economie is groot en veel ondernemers zitten met vragen. Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk. Juist in deze tijd hebben wij elkaar hard nodig. Daarom is het goed om te weten dat de specialisten van Florys beschikbaar zijn om jou als ondernemer te adviseren en te helpen.

Gevolgen corona voor werkgevers

Nu al zijn de gevolgen merkbaar. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van opdrachten van zzp’ers, maar ook aan het feit dat orders worden teruggetrokken of uitgesteld. Bovendien houden veel ondernemers nu de hand op de knip of zijn – op z’n minst – voorzichtig met het doen van grotere uitgaven. Verder kondigt de overheid diverse maatregelen aan, maar heb je misschien geen flauw idee wat deze betekenen?

Waarom Florys je kan helpen in deze spannende tijd?

Hoe dan ook: gelukkig is Florys er en staan we werkgevers ook in deze tijd terzijde. Omdat onze werkprocessen op orde zijn, kunnen we onze klanten blijven adviseren. We denken mee over het beheersen en beperken van de kosten en adviseren ondernemers hoe ze op een slimme manier gebruik kunnen maken van de faciliteiten die de overheid biedt. 

Neem contact met Florys op, meld je aan voor onze mailings of volg onze webinars. Wij helpen je graag met onze expertise en kennis.


Sparren met een strategisch partner & adviseur

over de gevolgen van Corona voor jouw bedrijf?

 • Nieuws-

  Loonmutaties oktober 2023

  Lees meer

  Hier vind je het overzicht met de belangrijkste loon- en cao mutaties over de maand oktober 2023.

  Nathalie de Bie - de Jong


 • Nieuws-

  Wetswijzigingen voor werkgevers

  Lees meer

  Voorafgaand aan en tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet diverse wetswijzigingen aangekondigd die relevant zijn voor werkgevers. In dit bericht informeren we je op hoofdlijnen over de voorgenomen wijzigingen. De uiteindelijke aanpassingen kunnen nog wijzigen als gevolg van de wensen van het parlement.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Deliveroo-arrest in de praktijk

  Lees meer

  Het antwoord op de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van een overeenkomst van opdracht is voor de praktijk van groot belang. De rechtspraak geeft handvaten aan de hand waarvan deze vraag beantwoord kan worden. In dit artikel wordt een toelichting gegeven op het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad en wordt vooruitgekeken naar verwachte wetgeving.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Rapportageverplichting werk gebonden personenmobiliteit (WPM) geldt ook voor uitzendwerkgevers

  Lees meer

  Wanneer een uitzendwerkgever meer dan 100 uitzendkrachten in dienst heeft, moet het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de uitzendkrachten vanaf 2025 ieder jaar worden gerapporteerd. De rapportageverplichting werk gebonden personenmobiliteit (WPM) volgt uit het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over het reduceren van de CO2-uitstoot. Deze rapportageverplichting gaat in op 1 januari 2024.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Ontwikkelingen beloningsbeleid

  Lees meer

  In tijden van personeelsschaarste zijn werkgevers nogal eens bereid hun werknemers en sollicitanten ruimhartig(er) te belonen. Ook wetgeving en cao-onderhandelingen kunnen tot forse loonstijgingen leiden. Dit jaar en de komende jaren doen zich meerdere ontwikkelingen voor die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het beloningsbeleid van werkgevers. Werkgevers doen er goed aan zich hiervan bewust te zijn en hun beloningsbeleid hierop aan te passen. In dit artikel informeren we je over de belangrijkste ontwikkelingen.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Voortgang wetgevingsproces na val kabinet

  Lees meer

  Het kabinet is demissionair geworden. Dat betekent echter niet dat het wetgevingsproces volledig stil is komen te liggen. Eerder deze maand heeft de Tweede Kamer een aantal onderwerpen controversieel verklaard. In dit artikel informeren we je over de voortgang van arbeidsmarkt gerelateerde wetgeving.

  Douwe de Haan


 • Nieuws-

  Beperking 30% regeling (buitenlandse werknemers)

  Lees meer

  Heb je als werkgever een buitenlandse werknemer in dienst met een talent of bijzondere kennis en pas je de 30% regeling toe? Dan mag je de extraterritoriale kosten niet langer meer onbeperkt onbelast vergoeden.

  Nathalie de Bie - de Jong


Webinars: gevolgen coronavirus werkgevers

De impact op de economie is groot en veel ondernemers zitten met vragen.

Daarom organiseert Florys webinars met een live Q&A over de effecten van het Coronavirus op jouw onderneming!

Bekijk de webinars

Alles op een rij