Stichting Florys Foundation

Het doel van de Florys Foundation is het tot bloei brengen van mensen. De stichting wil daarnaast de activiteiten in Gods koninkrijk ondersteunen door het leveren van een financiële bijdrage. Daarnaast kan zij ook steun verlenen aan een algemeen nut beogende instelling zonder christelijke identiteit. 

Hoofdlijnen beleidsplan

In het beleidsplan zijn onder meer de visie en missie van de Stichting beschreven: het tot bloei brengen van mensen en het ondersteunen van activiteiten in Gods koninkrijk. Voor medewerkers van Florys  is er daarnaast een mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage vanuit Stichting Florys Foundation. Het is niet vereist dat het goede doel of de organisatie beschikt over een christelijke identiteit. Het geld zal in eerste instantie voortkomen uit Florys Groep B.V. maar het bestuur sluit ook niet uit dat inkomsten worden verworven door schenkingen, erfenissen, legaten en collectes. De Stichting Florys Foundation heeft geen winstoogmerk. Haar bestuurders kunnen niet onafhankelijk beschikken over het vermogen van de stichting. 

BELEIDSPLAN 

JAARREKENING 2018

Bestuursleden

  • Sander Mijnster, voorzitter;
  • Nico de Jager, secretaris;
  • Johan Baan, penningmeester.

Bedrijfsgegevens

Stichting Florys Foundation
Schapedrift 91 
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam
T:  0184 - 208 208
E: florysfoundation@florys.nl
RSIN-nummer: 85794339

OPRICHTINGSAKTE 


Alles op een rij