Stichting Florys Foundation

Met onze bedrijven verdienen wij geld. We vinden het belangrijk om een deel daarvan te reserveren voor goede doelen en lokale initiatieven. Bijzonder doel van onze foundation zijn de projecten in Oeganda die wij samen met Stichting ZOA hebben opgezet. Wij vinden het gaaf om de voortgang in deze projecten te zien en te volgen. Waar eerst kansarme jongere op straat rondzworven, hebben zij nu een baan met opleiding gekregen. Ook helpen wij mensen met het starten van hun agrarische onderneming door het verstrekken van micro-kredieten. Zoals genoemd willen wij ook dichterbij huis van betekenis zijn. Zo koken wij als collega's iedere maand voor dak- en thuislozen in Rotterdam. Ook zijn wij betrokken bij een lokaal project als Deelcafé de Buurman, die bewust wil omzien naar mensen die zich eenzaam voelen.


Hoofdlijnen beleidsplan

In het beleidsplan zijn onder meer de visie en missie van de Stichting beschreven. Voor medewerkers van Florys  is er daarnaast een mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage vanuit Stichting Florys Foundation. Het geld zal in eerste instantie voortkomen uit Florys Groep B.V. maar het bestuur sluit ook niet uit dat inkomsten worden verworven door schenkingen, erfenissen, legaten en collectes. De Stichting Florys Foundation heeft geen winstoogmerk. Haar bestuurders kunnen niet onafhankelijk beschikken over het vermogen van de stichting. 

Bestuursleden

  • Sander Mijnster, voorzitter;
  • Nico de Jager, secretaris;
  • Johan Baan, penningmeester.

Bedrijfsgegevens

Stichting Florys Foundation
Schapedrift 91 
3371 JJ Hardinxveld-Giessendam
T:  0184 - 208 208
E: florysfoundation@florys.nl
RSIN-nummer: 85794339

Downloads


Alles op een rij