Marco Visser

Partner
Florys Financieel & Fiscaal

Natuurlijk is de jaarrekening een belangrijke rapportage voor de ondernemer. Alle cijfers van het afgelopen jaar zijn samengevat in een overzichtelijk document. Toch wringt juist daar ook vaak de schoen. Want eigenlijk is de jaarrekening niet meer dan een achteruitkijkspiegel. 

Bij Florys Financieel & Fiscaal vinden wij het heel belangrijk dat ondernemers bovenop hun cijfers zitten. Volgens ons zijn tussentijdse cijfers daarom belangrijker dan de jaarrekening. Door financiële prestaties scherp te monitoren houdt de ondernemer grip op zijn bedrijf.

Wij doen de financiële administraties in Exact Online. Deze gegevens maken wij voor onze klanten leesbaar door gebruik te maken van Power BI. Wij bieden een online dashboard waarin alle relevante informatie in één oogopslag beschikbaar is. Overigens kan dit dashboard eenvoudig worden verrijkt met gegevens uit andere databronnen. Zo zit de ondernemer aan het stuur en kan hij (door de) voor(r)uit kijken.