Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Praktijk

Minister Koolmees wil werkgevers die transitievergoeding (TV) betalen aan langdurig zieke werknemers compenseren. Het blijkt dat werkgevers het dienstverband van langdurig zieken in de praktijk vaak niet beëindigen. De werknemer houdt een ‘slapend dienstverband’, zodat de werkgever geen TV verschuldigd is. De minister verwacht dat aan deze situatie een einde komt, zodra zijn voorstel is aangenomen.

Voorstel

Na invoering van het voorstel kunnen werkgevers de compensatie aanvragen tot zes maanden na de volledige betaling van de TV. Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

Terugwerkende kracht

In de eerste zes maanden waarin de regeling van kracht zal zijn, is het toegestaan om voor ‘oude gevallen’ compensatie aan te vragen. Dit betekent dat uitgekeerde (transitie)vergoeding wegens langdurige ziekte met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 voor compensatie in aanmerking komt.

Voorbehoud

Het voorstel van minister Koolmees is recent ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel is dan ook nog niet definitief. Als het voorstel wordt aangenomen, treedt het op z’n vroegst per 1 januari 2020 in werking treden. De compensatie kan vervolgens vanaf 1 april 2020 bij UWV worden aangevraagd.

Mocht u naar aanleiding van deze bijdrage vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via douwe@florys.nl of 0184 – 208 208.