Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Door de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen van de overheid is er voor werkgevers soms onduidelijkheid over de status van een ziekmelding. In dit bericht geven we een overzicht van de situaties waarin je ziekmeldingen wel of niet door moet geven aan jouw arbodienst/bedrijfsarts. 

Wanneer hoef je je werknemer niet ziek te melden? 

Overleg samen of thuiswerken een optie is. Is thuiswerken niet mogelijk? Kijk dan of je een beroep kunt doen op het tijdelijke Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). 

Wanneer moet je jouw werknemer wel ziekmelden? 

Je geeft een ziekmelding door als de gezondheidsklachten ervoor zorgen dat de werknemer de werkzaamheden onder normale omstandigheden niet kan uitvoeren. Je mag je werknemer daar naar vragen: zou je normaal gesproken met deze gezondheidsklachten komen werken op je eigen werkplek? Als het antwoord op deze vraag nee is, dan meldt je je werknemer ziek. 

Voor meer informatie over dit artikel kun je je richten tot nathalie@florys.nl of bel: 0184-208208.