Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Op maandag 31 mei 2021 loopt de cao voor uitzendkrachten af en er is nog geen concreet zicht op een nieuwe cao. Omdat de vakbonden de cao hebben opgezegd, is er geen automatische verlenging van toepassing. Welke gevolgen dit heeft voor jouw onderneming, zetten we in dit artikel kort op een rijtje. 

Lid van ABU of NBBU  

Ben je lid van de ABU of NBBU? Dan heeft het aflopen van de cao geen gevolgen voor jou. Omdat de werkgeversorganisaties ABU en NBBU de cao namens hun leden hebben afgesloten, blijft de cao ongewijzigd van toepassing op lopende en nieuwe arbeidsovereenkomsten. Wanneer er een nieuwe cao komt zal deze ook weer van toepassing zijn. 

Gevolgen niet-leden 

Wanneer je geen lid bent van de ABU of NBBU, is de kans aanwezig dat dit wel gevolgen heeft voor de arbeidsovereenkomsten die al lopen op 1 juni.  

Als je in de uitzendovereenkomsten geen verwijzing naar de cao voor uitzendkrachten hebt opgenomen, of als je de cao uitsluitend toepast zolang deze algemeen verbindend is verklaard, val je per 1 juni terug op de wettelijke bepalingen. Dan gelden voor je flexkrachten dus de regels die ook voor vaste werknemers van toepassing zijn. In de praktijk leidt dat tot hogere loonkosten en de toepassing van het ketensysteem. 

Wanneer je in je overeenkomsten hebt benoemd dat de cao voor uitzendkrachten van toepassing is, verandert er ‘in principe’ niets. Geheel zonder risico is dit echter niet, want er bestaat discussie over de vraag of je na afloop van een AVV-periode mag blijven afwijken van de wettelijke bepalingen. 

Arbeidsovereenkomst vanaf 1 juni 

Wanneer je als niet-lid vanaf 1 juni arbeidsovereenkomsten sluit, is de cao voor uitzendkrachten niet van toepassing, ook niet als je ernaar verwijst. Dat betekent dat je rekening moet houden met de wettelijke bepalingen uit onder andere de WAADI en het Burgerlijk Wetboek.  

Ons advies voor niet-leden 

Wil je na 31 mei gebruik blijven maken van de cao-bepalingen? Vermeld dan in de overeenkomsten dat je de cao voor uitzendkrachten toepast (en accepteer de onduidelijkheid die er bestaat over de vraag of niet-leden de cao toe kunnen blijven passen). Wil je die onzekerheid vermijden? Overweeg dan om lid te worden van de ABU of NBBU. Er bestaat immers geen discussie over de vraag of leden van deze werkgeversorganisaties de cao toe kunnen blijven passen.  

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze mensen staan voor je klaar. Neem contact op met je contactpersoon bij Florys, bel naar ons algemene nummer 0184 - 208 208 of stuur een e-mail naar info@florys.nl