Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Florys informeert je graag over de gevolgen van deze wet voor jouw organisatie. We zetten de hoofdpunten voor je op een rij.

Proeftijd

Mogelijk heb je in de afgelopen maanden iets gehoord over het voorstel om de regels over de proeftijd te wijzigen. Het idee was om het mogelijk te maken een proeftijd van vijf maanden overeen te komen als gelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werd gegeven. Dit voorstel is bij de behandeling van de WAB in de Tweede Kamer ingetrokken, zodat de regels ongewijzigd blijven. Dat betekent:

In de cao die voor jouw organisatie van toepassing is, kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

Ketenregeling

In het huidige recht is het mogelijk om in een periode van twee jaar drie overeenkomsten voor bepaalde tijd te geven aan een werknemer. Als de werknemer meer dan zes maanden uit dienst is, kan opnieuw een overeenkomst voor bepaalde tijd worden gegeven. De termijn van twee jaar wordt door de WAB verlengd tot drie jaar.

Overigens geldt een afwijkende regeling voor:

De WAB kent directe werking. Dat betekent dat de nieuwe regels op 1 januari 2020 direct van toepassing zijn, ook op werknemers die dan al in dienst zijn.

Oproepovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten waarin geen vast aantal uren is overeengekomen zijn oproepovereenkomsten. De regels die voor dergelijke overeenkomsten gelden gaan fors wijzigen:

WW-premie

Over het loon van je werknemers betaal je als werkgever werkgeverslasten. Een onderdeel hiervan betreft de WW-premie. De hoogte van deze premie is nu afhankelijk van de sector waarin je organisatie actief is. Vanaf januari wordt de hoogte van de WW-premie bepaalt aan de hand van het type contract dat je aan een werknemer geeft. Voor werknemers met een vast contract (onbepaalde tijd + vast aantal uren) gaat een lage premie gelden (waarschijnlijk: 2,78%). Voor alle andere overeenkomsten wordt een hoge premie ingevoerd (waarschijnlijk: 7,78%).

Payrolling

De nieuwe wet maakt onderscheid tussen uitzenden en payrollen. Van het laatste is sprake als de formele werkgever (de payrollorganisatie) geen invulling heeft gegeven aan de samenbrengende functie tussen werk en werknemer én als de payrollorganisatie de betreffende werknemer exclusief ter beschikking stelt aan de opdrachtgever die de werknemer heeft geworven. Als van payrolling sprake is heeft de werknemer recht op alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gelden (met uitzondering van de pensioenregeling).

Cumulatiegrond ontslagrecht

In een ontslagzaak wordt het mogelijk om een ontslag op meerdere ontslaggronden te baseren. Als hiervan sprake is, zal de werkgever wel een hogere ontslagvergoeding moeten betalen aan de werknemer. Voor een ontslagprocedure blijft het noodzakelijk om een dossier op te bouwen.

Transitievergoeding

Er veranderen meerdere regels omtrent de transitievergoeding:

Afsluiting

Als je wilt sparren over de concrete gevolgen van de WAB voor jouw organisatie, neem dan contact op met Douwe de Haan van Florys of bel 0184-208208.