Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Aan het begin van dit jaar zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de SNF-norm. Dit betreft de norm die regels bevat voor de huisvesting van arbeidsmigranten.  

Deze nieuwe eisen hebben betrekking op: 

Voor verdere informatie over de gewijzigde norm verwijzen we naar de website van SNF.

Meer informatie 

Heb je vragen over deze informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Florys. Je kunt ook bellen naar ons algemene nummer 0184 – 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl.