Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Jaarlijks wordt, vlak voordat de zomerperiode begint, het gereserveerde vakantiegeld uitbetaald. In de nieuwe ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten zijn nieuwe regels opgenomen over de hoogte en uitbetaling van het vakantiegeld. In dit bericht informeren we je hierover.

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

We zetten de belangrijkste regels over het vakantiegeld, die zijn vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML), voor je op een rij:  

Hoogte vakantiegeld voor flexwerkers 

In de ABU- en NBBU-cao voor uitzendkrachten zijn bepalingen opgenomen die afwijken van de geschetste hoofdregels. 

In artikel 18 van de uitzendcao’s staat met ingang van 30 december 2019 vermeld dat flexkrachten recht hebben op 8,33% vakantiebijslag over het feitelijk loon. Over het loon dat tot en met 29 december 2019 is verdiend, wordt 8,00% vakantiebijslag opgebouwd.  

Moment van uitbetalen voor flexwerkers 

Artikel 29 van de uitzendcao’s bevat de volgende regels over de momenten waarop vakantiegeld uitbetaald kan worden:  

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

Uitzendovereenkomst met en zonder uitzendbeding

Uit het voorgaande volgt dat de reservering voor vakantiebijslag na de uitbetaling in mei/juni nihil is.  

Wij raden aan om het vakantiegeld in week 21 (dat is de week van maandag 18 mei 2020) uit te betalen, tegelijk met het loon tot en met week 20. Hierdoor ontvangen de werknemers met een wekelijkse uitbetaling het vakantiegeld in dezelfde week als de werknemers die hun loon eens in de vier weken ontvangen.  

Reserveringen uitkeren? 

In de vorige ABU-cao (die gold tot 30 december 2019) was de verplichting opgenomen om reserveringen voor kort verzuim/bijzonder verlof en feestdagen samen met de vakantiebijslag uit te betalen. Die verplichting is niet meer opgenomen in de nieuwe cao. In dit bericht hebben we de huidige regels voor je op een rij gezet.  

Vakantiegeld uitbetalen in UBplus 

Bij het aanmaken van de salarisstroken kun je de vakantiebijslag in één keer uitbetalen voor alle uitzendkrachten. In verloningspakket UBplus doe je dat door deze optie aan te vinken bij het aanmaken van de loonbatch.  

In UBplus kies je voor: ‘Loon’ -> ‘Batch’ -> ‘Aanmaken’ -> tabblad ‘Vakantiegeld’ -> ‘Al het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen’, aanvinken. 

Praktische tips 

Check eerst (een selectie van) de loonstroken voordat je deze naar de werknemers stuurt.

Als je vragen hebt over dit bericht kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ons ook bellen via ons telefoonnummer 0184-208200 of een mail sturen naar backoffice@florys.nl