Marco Visser

Partner
Florys Financieel & Fiscaal

Het kabinet heeft afgelopen week zes nieuwe maatregelen getroffen om ondernemers bij te staan in de crisis. Zo wil ze hen meer financiële ruimte geven. Dit komt bij de belastingmaatregelen die al eerder zijn genomen. Het kabinet werkt nu de maatregelen verder uit zodat ze zo snel mogelijk in kunnen gaan.

Het gaat om deze zes maatregelen: 

1.Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling 

Ondernemers mogen, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf, tijdelijk van een lager loon uitgaan. Normaal gesproken moeten zij loonheffing betalen over een loon dat passend is bij het werk dat ze doen. Nu kan dat loon lager zijn. Voor de gemiddelde ondernemer betekent dit een voordeel van 6.200 euro. 

2.Versoepeling urencriterium voor zzp’ers 

Het kabinet gaat tijdelijk makkelijker om met zelfstandigenaftrek. Normaal gesproken kunnen ondernemers hier gebruik van maken wanneer ze 1225 uur voor hun onderneming werken en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst gaat er nu vanuit dat zij van 1 maart tot en met 2020 minimaal 24 uur aan hun onderneming hebben besteed, ook als dat niet het geval. Zo wordt voorkomen dat ondernemers hun recht op de zelfstandigenaftrek verliezen.  

3.Werkkostenregeling eenmalig verhoogd 

De werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd. Die was 1,7 procent voor de eerste 400.000 euro loonsom per werkgever, maar wordt nu 3 procent. Zo kunnen werkgevers in deze moeilijke tijd toch een bloemetje of cadeaubon aan een werknemer geven. 

4.Fiscale coronareserve bij vennootschapsbelasting 

Het verwachte verlies voor dit jaar mag voor de vennootschapsbelasting als fiscale coronareserve verrekend worden met de winst van 2019. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat ondernemers moeten wachten tot volgend jaar bij het verrekenen van deze reserve. Zo hoopt het kabinet dat het geld zoveel mogelijk bij de bedrijven blijft. Daardoor ontvangt een BV al dit jaar 25.000 euro in plaats van in 2021. 

5.Uitstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 

Het wetvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt uitgesteld. Directeur-grootaandeelhouders worden door de wet ontmoedigd om fiscaal gedreven belastinguitstel te doen. Zij hebben nu meer tijd om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro af te lossen.  

6.Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen 

Banken en andere kredietverstrekkers bieden klanten de mogelijkheid tot een betaalpauze van rente en aflossing voor maximaal zes maanden. Als klanten door de crisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, kunnen zij hier gebruik van maken. Er wijzigen twee zaken. Zo hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 worden terugbetaald, maar kan dit worden uitgesmeerd over een langere periode (maximaal 360 maanden). Ook kan de klant ervoor kiezen de lening te splitsen. Zo kan hij langer doen over de afbetaling ervan. Zo wil overheid mogelijkheden tot maatwerk bieden.