Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Loonmutaties Januari 2023      
Cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Afbouw 1,5% | € 50,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Het betreft % verhoging voor volwassen werknemer én een bedrag van € 50,00.
Afbouw Jeugdstaffel Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Jeugdige werknemer tot 20 jaar een verhoging die is afgeleid van het volwassenloon volgens de jeugdstaffelpercentages.
Afbouw 3,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Werknemers 20 jaar of jonger, welke vakonderwijs volgen en het leerlingenloon BBL ontvangen.
Afbouw 1,5% | € 50,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Betreft % verhoging voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar die het vakonderwijs volgen en het leerlingenloon BBL ontvangen én een bedrag van € 50,00.
Architectenbureaus 0,75% gemiddelde salaris 1-1-2023 Besluit. Het salaris wordt verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen. 
Architectenbureaus 3,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Banden en Wielen 0,65% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Beroepsgoederenvervoer 7,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Bitumineuze en kunstof dakbedekkingen 3,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Bos en  Natuur 2,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Bouw en Infra 2,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Doe het zelf branche 3,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Tot het maximum van de (oude) cao-schaal.
Doe het zelf branche 0,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Het deel boven het maximum van de (oude) cao-schaal.
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen 1,50% Feitelijk loon 1-2-2023 Besluit. Let op: cao-partijen zijn op 14 december 2022 overeengekomen dat de loonsverhoging al direct in januari 2023 wordt doorgevoerd en daarmee ook pensioengevend is.
Grond, Groen en Infrastructuur (Voorheen LEO) 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Horeca - KHN 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Lonen t/m op het eindloon loontabel 1 april 2022.
Horeca - KHN 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Lonen boven het eindloon loontabel, mits de werknemer 24 maanden in dienst is op 1 januari 2023.
Houthandel 1,30% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Geldt bij 40-uur en 23 RV-dagen.
Houtverwerkende industrie 1,25 % | € 50,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Interieurbouw en Meubelindustrie 3,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Jeugdzorg 3,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf € 100,00 | € 92,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Het voor de werknemer geldende maandsalaris wordt met € 100,- bruto verhoogd. Het vierwekensalaris wordt verhoogd met € 92,- bruto.
Nederlandse Podia 2,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Nederlandse poppodia en -festivals 2,50% Indexatie 1-1-2023 Besluit
Offshore Catering 1,15% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Omroeppersoneel 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Onderzoekinstellingen 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Orgelbouwbedrijf 0,75% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Particuliere- en evenementen-beveiliging (Particuliere beveiliging) 2,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Productiegerichte Dierhouderij  2,75% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Recreatie  2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Recreatie - Dagrecreatie 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Schilders- Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf  10,30% Feitelijk uurloon 1-1-2023 Besluit
Signbedrijven 1,75% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Sociaal Werk - Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Sport 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Tandtechniek 2,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Tentoonstellingsbedrijven € 100,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Verhoging van de lonen in het loongebouw met 100 euro. Salarissen die na de verhoging binnen het loongebouw vallen worden opgehoogd tot het schaalmaximum.
Textielverzorging 1,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Timmerindustrie € 85,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Timmerindustrie 3,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Jeugdige werknemers tot 21 jaar zonder, tijdens of met vakopleiding BBL.
Toneel en Dans 2,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Uitvaartbranche 3,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Verzekeringsbedrijf 2,75% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Veterinaire Sector 2,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Veterinaire Sector 3,00% Minimumlijnen salarisschalen 1-1-2023 Besluit
Visdetailhandel 1,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Vlakglas- glasbewerking- en glazeniersbedrijf € 200,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit. Op basis van fulltime dienstverband.
Weefselkweeksector - - - In afwijking van artikel 34 lid 4a cao Glastuinbouw krijgt de werknemer op 1 januari 2023 geen loontrede toegekend.
Woondiensten 2,40% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit
Zorgvervoer en Taxi (voorheen Taxivervoer) 8,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Besluit

 

Principeakkoorden cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Banken (voorheen Algemene Bank) 3,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord
Betonproductenindustrie 3% | € 130,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. De salarissen worden eerst verhoogd met 3% en daarna met nominaal € 130,- bruto.
Bloemen en Planten Detailhandel 4,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. Schalen B t/m F.
Doe het zelf Branche 10,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. Aangepast loongebouw voor lonen in groep 1 t/m 4.
Eierproductenindustrie 5,25% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. Geldt voor salarissen die buiten de cao vallen.
Energie - Netwerkbedrijven 4,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord
Golfbranche 3,00% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord
Graanbe- en verwerkende bedrijven 6,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord
Handel in Bouwmaterialen 2,5% | € 50,00 Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. € 50,00 geldt voor een voltijdse werkweek.
Huisartsenzorg 4,35% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. De lonen worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met 4,35 procent in plaats van met 2,6 procent per 1 mei 2023.
Kunsteducatie € 100,00 Per trede 1-1-2023 Principeakkoord
Technische groothandel 4,00% Feitelijk salaris 1-1-2023 Principeakkoord
Uitzendbranche (NBBU - vaste medewerkers) 4,50% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord
Waterbedrijven diverse bedragen salarissen en schalen 1-1-2023 Principeakkoord. De salarissen en salarisschalen worden per 1 januari 2023 verhoogd met een nominaal bedrag per maand. Salarisschalen 2 t/m 8: € 176,- euro bruto p/m (voltijd). Salarisschaal 9: € 195,-, salarisschaal 10: € 219 euro,-, salarisschaal 11: € 248 euro,-, salarisschaal 12: € 281,- en salarisschaal 13: € 334,- bruto p/m (voltijd).
Werken voor Waterschappen € 125,00 | 2,5% Feitelijk loon 1-1-2023 Principeakkoord. Per 1 januari 2023 ontvangen werknemers een nominale loonsverhoging van 125 euro bruto bij een voltijdsdienstverband. Daarbovenop worden de lonen per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5 procent. 
 
Uitkeringen/bonussen Januari 2023    
Cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Beroepsgoederenvervoer In januari 2023 zal aan de werknemer, die op 2 januari 2023 in dienst is, een éénmalige uitkering van € 250,00 bruto worden betaald. 2-1-2023 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Groenten- en fruitverwerkende industrie De werkgever zal in de loop van enig kalenderjaar aan de werknemer met wie een onafgebroken dienstverband van tenminste 3 maanden heeft bestaan, een betaling doen van tenminste 4,25% van het in de voorafgaande 12 maanden bij de werkgever verdiende inkomen (exclusief overwerkdiensten en de vakantie toeslag) en van de ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid.  1-1-2023 Besluit
Kartonnage en flexibele verpakkingenbedrijf  Met de loonbetaling van januari 2023 ontvangen alle werknemers inclusief oproep- en uitzendkrachten die in de betreffende maand in dienst zijn c.q. werkzaamheden verrichten, een eenmalige bruto-uitkering van € 150,-. 1-1-2023 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Verf- en drukinktindustrie De werkgever zal in de loop van elk kalenderjaar aan de werknemer die op het tijdstip van uitbetaling van de uitkering in zijn dienst is, één of meerdere uitkeringen verstrekken van in totaal 8% van het bij zijn werkgever in dat kalenderjaar verdiende inkomen, inclusief ontvangen wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval doch exclusief overwerkverdiensten, de vakantietoeslag en de uitkering(en) zelve. 1-1-2023 Besluit
Vlakglas- glasbewerking- en glazeniersbedrijf De werknemer die op 30 juni 2022 in dienst was en op 1 januari 2023 nog steeds in dienst is, ontvangt in januari 2023 een eenmalige bruto uitkering van € 200,-. 1-1-2023 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Principeakkoorden cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Banken (voorheen Algemene Bank) Per 1 januari 2023 wordt een eenmalig bedrag uitgekeerd van 1.000 euro bruto op voltijd basis aan alle werknemers die op 1 januari 2023 in dienst zijn bij de werkgever. 1-1-2023 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Grondstoffen Energie en Omgeving  Met ingang van 1 januari 2023 wordt in het PAB de eindejaarsuitkering verhoogd van 3,25% naar 3,5%.  1-1-2023 Principeakkoord 
Technische groothandel Per 1 januari 2023 of de dag nadat de algemeenverbindendverklaring is afgegeven: een eenmalige uitkering van € 1.000 (naar rato van zowel het aantal gewerkte uren als de lengte van het dienstverband). 1-1-2023 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
 

 

Overige nieuwsberichten

WML loon zal per 01-01-2023 met 10,15% verhoogd worden. Alle aan de WML gerelateerde loonschalen en minimumschalen stijgen eveneens met 10,15%.

Cao Retail Non-Food 2022 (AVV);
Cao Waterbouw 2022-2023 (AVV)
AO PAWW Sector Metaal en Techniek 2022-2027 (AVV)

Onderhandelingsresultaat cao Handel in Bouwmaterialen
Op 24 november 2022 heeft werkgeversvereniging Koninklijke Hibin met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Handel in Bouwmaterialen. De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. De salarissen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 2,5 procent plus 50 euro (blijvend in iedere loonschaal). Per 1 juli 2023 worden de salarissen nog eens verhoogd en wel met 2 procent. Door een vast bedrag aan het loonbod toe te voegen is het wat gunstiger voor de lagere inkomens.
Tevens wordt een reiskostenregeling in de cao-tekst opgenomen. Veel bedrijven hadden al een reiskostenregeling maar het was niet verplicht omdat het niet in de cao stond.
Voorts zal in 2023 overleg worden gevoerd over onder andere een verbeterde Generatiepactregeling (80-90-100), pensioenen, functie- en loongebouw en Duurzame inzetbaarheid.
Inmiddels hebben de leden van de vakbonden tegen het onderhandelingsresultaat gestemd.

Cao Houtverwerkende industrie definitief
De huidige cao Houtverwerkende Industrie heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.
Op 24 november 2022 hebben cao-partijen een onderhandelingsresultaat bereikt over aanvullende afspraken voor de huidige cao Houtverwerkende Industrie.
De loonsverhoging van 50 euro plus 1,25 procent wordt vervroegd van 1 juni 2023 naar 1 januari 2023.
De onderste bedragen in de schalen die door de stijging van het minimumloon daaronder komen, worden nu geschrapt. Voor 1 mei 2023 bespreken cao-partijen of de onderkant van het loongebouw nog verder opgetrokken kan worden.
Cao-partijen bespreken voor 1 mei 2023 of - afhankelijk van de economische situatie - er tijdens de looptijd nog een extra eenmalige verhoging afgesproken kan worden.
Voorts gaan de pensioenpremie en opbouw niet omhoog, de franchise wordt niet verhoogd met de stijging van de AOW per 1 januari 2023 en de indexatie (stijging pensioenen) bedraagt 3,2 procent per 1 januari 2023.
Inmiddels heeft de achterban ingestemd en is de cao definitief.

Eindbod werkgevers cao Kinderopvang
Op 23 november 2022 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) een eindbod gedaan voor een nieuwe cao Kinderopvang.
De werkgevers stellen een cao voor met een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
Het eindbod omvat een stijging van de salarissen per 1 januari 2023 met nominaal 100 euro bruto per maand en vervolgens met 1,25 procent, en een stijging van de salarissen per 1 januari 2024 met 3 procent.
Per 1 januari 2024 wordt het salarisgebouw zodanig aangepast dat per salarisschaal de eerste trede komt te vervallen (m.u.v. schaal 1) en komen er twee treden bij aan het eind van de salarisschaal.
Daarnaast is het voorstel om de eindejaarsuitkering die in december wordt uitbetaald, vanaf 1 januari 2024 te verhogen met 2 procent.
Tevens wordt de kilometervergoeding in de standaardregeling reiskosten woon-werkverkeer per 1 januari 2023 verhoogd van 0,11 euro naar 0,21 euro per kilometer.
Indien het kinderopvangtoeslag-tarief voor 2023, conform het op 19 september 2022 door cao-partijen gedane schriftelijke verzoek aan de minister, extra wordt verhoogd, zal dit door middel van een tussentijdse wijziging van de cao 1 op 1 worden vertaald naar een extra salarisverhoging voor de werknemers.
Voorts starten cao-partijen een onderzoek naar een gezamenlijke arbeidsmarktagenda met Primair en Voortgezet onderwijs. De sectoren als (jeugd)zorg, welzijn, sport en cultuur zijn relevante partners die hierbij worden uitgenodigd. Het doel is helder te krijgen of en op welke wijze cao's interprofessioneel werken kan bevorderen en kan bijdragen aan het oplossen van arbeidsmarkttekorten.
cao-partijen leggen het eindbod voor aan hun leden. Zodra de achterban heeft ingestemd is de nieuwe cao definitief.

Eindbod werkgevers cao SZS Hiswa
In de tweede onderhandelingsronde over een nieuwe HISWA-cao voor 2023 met FNV en CNV Vakmensen heeft HISWA-RECRON een eindbod van 5 procent loonsverhoging per 1 januari 2023 bij een eenjarige cao op tafel gelegd.
Daarnaast omvat het eindbod een onbelaste thuiswerkvergoeding van 2,13 euro met ingang van 1 januari 2023, in de situatie dat een werknemer thuis werkt. Ook wordt de onbelaste reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2023 opgetrokken naar 0,21 euro per kilometer. Daarnaast wordt de pensioenfranchise op het wettelijk minimum vastgesteld, waardoor de pensioenopbouw gelijk blijft aan 2022. Het loonbod is in lijn met wat op dit moment in meerdere bedrijfstak cao’s wordt afgesproken.
HISWA-RECRON denkt met dit eindbod een reeel voorstel te hebben gedaan. Weliswaar is er sprake van een ongekende (hoge) inflatie, maar de looneis van FNV die een structurele loonstijging van 14,3 procent inhoudt is verre van realistisch.
Inmiddels heeft FNV dit eindbod afgewezen, de reactie van CNV Vakmensen is nog niet bekendgemaakt.

Cao Zorgvervoer en Taxi definitief
Op 21 november 2022 heeft KNV Taxi- en Zorgvervoer een aangepast eindbod gedaan voor een nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi.
Inmiddels heeft de meerderheid van de leden van CNV Vakmensen ingestemd met het eindbod, de leden van FNV hebben tegen gestemd.
Hiermee is de nieuwe cao Zorgvervoer en Taxi een feit.
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.
De salarissen worden per 1 januari 2023 verhoogd met 8 procent en per 1 januari 2024 verhoogd met 4 procent.

Eenmalige uitkering cao Gemeenten definitief
Om dit jaar iets voor werknemers te doen, hebben werkgevers voorgesteld in december een tegemoetkoming te geven aan alle werknemers onder de cao Gemeenten en cao SGO. Het gaat om een eenmalige uitkering voor alle werknemers die op 1 december 2022 in dienst zijn: 750 euro voor de werknemers tot en met schaal 8 (inclusief schaal A) en 375 euro voor de werknemers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband.
Het bestuur van VNG heeft op 23 november de afspraak over de eenmalige uitkering voor gemeentelijke werknemers bekrachtigd. Daarnaast is afgesproken dat werknemers onder de gemeentelijke cao’s ook na 1 januari 2023 recht op een thuiswerkvergoeding hebben. Hiertoe is artikel 3.22A lid 7 geschrapt, waarin stond dat de thuiswerkvergoeding tot en met 31 december 2022 loopt. Daarmee geldt de thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per dag tot cao-partijen iets anders afspreken.
 

Bron: caonet