Loonmutaties Juli 2023

13 juni 2023 Loonmutaties


Nathalie de Bie - de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maand:

Kunststof- Rubber- en Lijmindustrie (0569)
Met ingang van 1 juni 2023 worden de salarissen en de salarisschalen verhoogd met € 150,- structureel. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Loonmutaties juli 2023:

Aardappelen Groenten en Fruit Detailhandel (0549)
Gedurende de looptijd van de CAO zullen de lonen worden aangepast met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon wordt aangepast.

Afbouw (0254)
Voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar geldt een verhoging met een bedrag van € 45 per maand op basis van een fulltime dienstverband.
Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar geldt een loonsverhoging die afgeleid is van het volwassenloon volgens de jeugdstaffelpercentages en voor de afbouwwerknemers (met uitzondering van natuursteen) geldt ook de ervaringstabel.

Ambachtelijke Pluimvee- en Wildbedrijven (3618)
Per 1 juli 2023 zijn in de loongroepen 1 t/m 5 de cao-lonen van de volgende treden met 2% verhoogd:

• Loongroep 1: trede 2 en verder;
• Loongroep 2: trede 2 en verder;
• Loongroep 3: trede 1 en verder;
• Loongroep 4: trede 0 en verder;
• Loongroep 5: trede 0 en verder.

Apotheken (0050)
Per 1 juli 2023 worden de salarissen verhoogd met 2,5%. (AVV bij besluit dd 08-09-2022)

De lonen worden per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 5 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Apothekers in dienstverband (3821)
In juli 2023 ontvangen de apothekers in dienstverband een eenmalige uitkering van bruto € 500,-.

Banken (0632)
De salarisschaalbedragen en functiesalarissen van de medewerkers worden structureel verhoogd per 1 juli 2023 met 1%.

Bloemen en planten Detailhandel (0592)
De bedragen van de salarisgroepen A tot en met F van het salarisgebouw van 1 januari 2023 worden per 1 juli 2023 verhoogd met 2%. (AVV bij besluit dd 31-01-2023)

Boekhandel en kantoorvakhandel (0884)
De salarissen en de salarisschalen worden per 1 juli 2023 verhoogd met 1,5 procent.

Bouw en Infra (0010)
Per 1 juli 2023 (periode 07) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 2,5%. (AVV bij besluit dd 09-11-2022)

Elektrotechnische detailhandel (0683)
Per 1 juli 2023 worden alle salarisschalen die overeenkomen met het Wettelijk Minimumloon verhoogd met 0,35%
Per 1 juli 2023 worden alle feitelijke lonen en tabelsalarissen in de salarisgroepen B tot en met F die gedeeltelijk zijn verhoogd door de WML verhoging maar met minder dan 5% tot een verhoging van 5% aangevuld;
Per 1 juli 2023 worden alle feitelijke lonen en tabelsalarissen die niet zijn verhoogd door het Wettelijk Minimumloon verhoogd met 5%.

Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen (3854)
Werknemers die op 1 januari 2023 werkzaam zijn bij de werkgever ontvangen bij de salarisbetaling in juli 2023 een eenmalige uitkering van 250 euro bruto, uitgaande van een fulltime dienstverband.

Glastuinbouw (1869)
Voor de functiegroepen geldt per 1 juli 2023 een loonsverhoging van 2,00% voor de loonschalen en voor het feitelijk loon.

Groen Grond en Infrastructuur (0725)
Het CAO-loon wordt per 1 juli 2023 (17 juli 2023 voor 4-wekenlonen) verhoogd met 1 procent. (AVV bij besluit dd 24-03-2022)

Groothandel in Bouwmaterialen (0041)
De salarisschalen in deze CAO en de salarissen die nu worden betaald, gaan omhoog met: 6% + € 75,00 (bij een fulltime contract) per 1 juli 2023.

Groothandel in Groenten en Fruit (0650)
De maandsalarissen in de functiegroepen A t/m I en de werkelijk betaalde maandsalarissen van de medewerkers in de functiegroepen A t/m I worden per 1 juli 2023 verhoogd met 25 euro bruto per maand.

Horeca | KHN (0182)
Het wettelijke minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2023 met 3,12% verhoogd. (Deze tekst is afkomstig van de website van KHN)

Kappersbedrijf (0405)
De cao loonschalen worden per 1 juli 2023 met 6% verhoogd.

Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus (1612)
Is de medewerker op 1 juli 2023 in dienst? Dan krijgt zij in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 525 bruto bij een voltijds dienstverband van 36 uur.

Kunsteducatie (0429)
De lonen en loonschalen worden structureel verhoogd per 1 juli 2023 met € 75,- per trede. (AVV bij besluit dd 07-03-2023)

Levensmiddelen Grootwinkelbedrijf (0533)
Per de 1e dag van de 7e periode van 2023 (19 juni 2023 bij periodeloon) of 1 juli 2023 (maandloon) worden de lonen en loonschalen verhoogd met 1,5.

Levensmiddelenbedrijf (0316)
Per de 1e dag van de 7e periode van 2023 (19 juni 2023 bij periodeloon) of 1 juli 2023 (maandloon) worden de lonen en loonschalen verhoogd met 1,5%. (AVV bij besluit dd 07-09-2022)

Offshore Catering (3233)
Per 1 juli 2023 wordt het salaris per offshore dag verhoogd met 1,15 procent. (AVV bij besluit dd 07-03-2022)

Orgelbouwbedrijf (0621)
Op 1 juli 2023 worden de daadwerkelijk betaalde salarissen met 0,75% verhoogd. (AVV bij besluit dd 04-04-2022)

Parketvloerenondernemingen (0140)
Per 1 juli 2023: 3 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Recreatie (1165)
Per 1 juli 2023 worden de jeugdschalen, BBL schalen, schaalbedragen en de feitelijk uitbetaalde salarissen verhoogd met 1%. (AVV bij besluit dd 15-06-2022)

Recreatie - Dagrecreatie (2451)
De salarissen worden per 1 juli 2023 verhoogd met 1%.

Reisbranche (0924)
Werknemers die een functie uitoefenen die is ingedeeld in één van de functiegroepen 2 tot en met 8, hebben recht op een collectieve loonsverhoging over het feitelijk loon van 3% per 1 juli 2023. Gelijktijdig worden de minima en de maxima van de schalen met 5% verhoogd. (AVV bij besluit dd 02-02-2023)

Retail Non-Food (0727)
Op 1 juli 2023 worden de schaallonen en de lonen van de medewerkers die niet meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, verhoogd met het percentage waarmee het Wettelijk Minimumloon per die datum wordt verhoogd.

Op 1 juli 2023 worden de lonen van de medewerkers die meer verdienen dan het oude maximum van hun schaal, maar minder dan het nieuwe, verhoogd tot het nieuwe maximum van hun schaal. (AVV bij besluit dd 09-03-2023)

Tentoonstellingsbedrijven (1193)
De salarissen worden structureel verhoogd per 1 juli 2023 met 2%. (AVV bij besluit dd 02-08-2022)

Werken voor Waterschappen (1294)
Per 01-07-2023 worden de salarissen nog eens verhoogd met 2,5%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Woondiensten (0833)
Het Aedes-bestuur heeft alle aangesloten corporaties dringend geadviseerd een eenmalige uitkering van €1.000 bruto uit te betalen bij de salarisbetaling van juli 2023. (De loonmutatie is op basis van een advies van Aedes, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Zeevaart- Koopvaardij-Zeescheepvaart | Handelsvaart (1429)
De werknemer die op de meetdatum 30 juni 2023 sinds 1 januari 2023 onafgebroken in dienst is van de werkgever, ontvangt een bruto uitkering van € 1000,-. De eenmalige uitkering wordt tegelijkertijd met de gage van juli 2023 uitbetaald. (AVV bij besluit dd 09-05-2023)

Zeevaart- Koopvaardij-Zeescheepvaart | Handelsvaart (1429)
De aanpassing van de gages per 1 juli 2023 is 2,5%. (AVV bij besluit dd 09-05-2023)

bron: CAOnet


Alles op een rij