Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Loonmutaties maart 2022      
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Nederlandse podia 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Offshore Catering 1,15% Salaris per offshore dag 1-1-2022 Besluit
Orgelbouwbedrijf 3,00% Loonschalen 1-1-2022 Besluit
Particuliere- en evenementen-beveiliging  2,39% Overige aanvangs- en eindlonen 1-1-2022 Besluit
Sport 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Afbouw - Volwassen werknemer vanaf 21 jaar 1,4 % (en € 40 p/m) Feitelijk salaris 1-3-2022 Besluit
Afbouw - Jeugdige werknemers t/m 20 jaar Afgeleid van volwassen loon conform jeugdstaffelpercentages Feitelijk salaris 1-3-2022 Besluit
Afbouw - Werknemers 20 jaar of jonger (BBL-lonen) 3,00% Feitelijk salaris 1-3-2022 Besluit
Bloemen en planten Groothandel  3,00% Feitelijk salaris 1-3-2022 Besluit
Textielverzorging 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2022 Besluit
Textielverzorging 2,25% Feitelijk salaris 1-3-2022 Besluit - M.u.v. loongroep I en WML (jeugd-)loon
Schoentechniek 1,50% Schaalsalaris 1-1-2022 Besluit
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Ziekenhuizen - Werknemers met een salaris t/m inpassingstabelnummer 24 2,98% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Ziekenhuizen - Werknemers met een salaris vanaf inpassingstabelnummer 25 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2022 Principeakkoord
Banken (voorheen Algemene Bank) 2,50% Functiesalarissen en salarisschalen 1-3-2022 Principeakkoord
Bibiliotheken 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2020 Principeakkoord
Bibiliotheken 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2021 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten


Universitair medische centra 

De gewijzigde cao Universitair medische centra is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Meubelindustrie en interieurbouw

De gewijzigde cao Meubelindustrie en interieurbouw is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Betonproductenindustrie

De gewijzigde cao Betonproductenindustrie is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022.

Verzekeringsbedrijf

De gewijzigde cao Verzekeringsbedrijf is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Zelfstandige klinieken Nederland

De gewijzigde cao Zelfstandige klinieken Nederland is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Schoentechniek

De gewijzigde cao Schoentechniek is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2022.

Uitgeverijbedrijf

De gewijzigde cao Uitgeverijbedrijf is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Tankstations en Wasbedrijven

De gewijzigde cao Tankstations en Wasbedrijven is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 t/m 31 december 2023.

Vlakglas

De gewijzigde cao Vlakglas is definitief geworden. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022.

Uitkeringen/bonussen maart 2022    
cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Zoetwarenindustrie Medewerkers die in de maand december 2021 in dienst zijn ontvangen een eenmalige bruto uitkering van €200,00 naar rato van de werktijdfactor en duur van het dienstverband in 2021. 1-1-2022 Besluit 
Afbouw Alle werknemers ontvangen éénmalig een bedrag van €75,00. 1-3-2022 Besluit. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Houtverwerkende industrie Werknemers ontvangen per 1 maart 2022 een eenmalige uitkering van €100,00 bruto 1-3-2022 Besluit.  Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Schoentechniek In de maand januari 2022 zal er een eenmalige uitkering worden uitgekeerd aan werknemers die per 1/1/2022 in dienst zijn. Deze eenmalige uitkering bedraagt 0,75% van 24 maal het bruto maandsalaris van januari exclusief vakantietoeslag.  Januari 2022 Besluit 
Ziekenhuizen Werknemers die op 1 december 2021 in dienst zijn bij een instelling die de CAO Ziekenhuizen verplicht toepast, ontvangen in de maand nadat de CAO definitief is over het jaar 2021 een eenmalige uitkering van €250,00 bruto bij een voltijd dienstverband (peildatum 1 december 2021). Maand na definief worden cao. Besluit 
Glastuinbouw Een eenmalige uitkering van €500,00 wordt op 1 januari 2022 toegekend op basis van een voltijds dienstverband voor medewerkers in dienst op 1 januari 2021 en nog steeds op 1 januari 2022. Uitbetaling vindt plaats bij de eerste loonbetaling nadat een cao-akkoord tot stand is gekomen. Bij eerste loonbetaling na cao-akkoord. Besluit 
Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf Een éénmalige uitkering van €200,00 bruto per 1 maart 2022 voor een fulltimer. 1-3-2022 Besluit.  Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
Principeakkoorden cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Bibliotheken  Werknemers die op 1 maart 2022 in dienst zijn bij een werkgever vallend onder de werkingssfeer van de CAO Openbare Bibliotheken in maart 2022 ontvangen een eenmalige uitkering van €300,00 bruto.  Maart 2022 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
 

Bron: caonet