Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Loonmutaties Maart 2023      
Cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 3,50% Feitelijk brutoloon 1-3-2023  
Bakkersbedrijf | Ambachtelijke bakkerij 3,55% Functie uurloon 1-3-2023 Bij 4 weken loonbetaling gaat de verhoging in op 26 maart.
Bakkersbedrijf | Industriële bakkerij 3,40% Functie uurloon 1-3-2023 Bij 4 weken loonbetaling gaat de verhoging in op 26 maart.
Bloemen en planten Groothandel 2,00% Salarissen en salarisschalen 1-3-2023  
Levensmiddelen Grootwinkelbedrijf 1,00% Periodeloon 1-3-2023 Per de 1e dag van de 3e periode van 2023 (27 februari 2023 bij periodeloon) of 1 maart 2023 (maandloon) worden de lonen en loonschalen verhoogd.
Levensmiddelenbedrijf 1,00% Periodeloon 1-3-2023 Per de 1e dag van de 3e periode van 2023 (27 februari 2023 bij periodeloon) of 1 maart 2023 (maandloon) worden de lonen en loonschalen verhoogd.
Metaal en Techniek Carrosseriebedrijf 3,25% Salaris  1-3-2023  
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 3,25% Salaris  1-3-2023  
Metaal en Techniek Isolatiebedrijf 3,25% Salaris  1-3-2023  
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf 3,25% Salaris  1-3-2023  
Metaal en Techniek Technisch installatiebedrijf 3,25% Salaris  1-3-2023  
Particuliere- en evenementen-beveiliging | Veiligheidsdomein 13,50% Loontabel 1-3-2023  
Slagersbedrijf 3,50% Feitelijk bruto loon 1-3-2023 Met uitzondering van de werknemer die is ingedeeld in salarisschaal 1 heeft de werknemer die is ingedeeld in de salarischalen 2 t/m 11 per 1 maart 2023 recht op de loonsverhoging.
Tankstations en wasbedrijven € 90 Feitelijke salaris en salaristabellen 1-3-2023  
Verpleeg- Verzorgingshuizen Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg   Nieuwe salaristabel 1-3-2023 Er geldt een nieuwe salaristabel per 1 maart 2023.
Vleessector  3,50% Feitelijk lonen 1-3-2023  

 

Principeakkoorden cao Verhoging Loonbestanddeel Per Aandachtspunt
Bibliotheken       Principe akkoord
Open Teelten 5,00% Loonschalen en feitelijke lonen 1-3-2023 Principe akkoord

 

Uitkeringen/bonussen Maart 2023    
Cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Besloten busvervoer Werknemers en uitzendkrachten in dienst binnen de sector op 31-12-2022 ontvangen een eenmalige uitkering van € 1250,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.  1-2-2023  
Kunsteducatie Uiterlijk 1 maart 2023 wordt een eenmalige uitkering uitbetaald van € 250,- bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.    
Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf De werkgever kan aan de werknemers in zijn onderneming een uitkering uit de winst uitkeren van ten minste 3 procent van het jaarloon.    
 
Principeakkoorden Cao Uitkering/bonus Per Aandachtspunt
Bibliotheken Tevens ontvangen de werknemers die op 1 januari 2023 in dienst zijn, in maart 2023 een incidentele eenmalige uitkering van 250 euro bruto bij een voltijd arbeidsovereenkomst, met een minimum van 100 euro bruto. In maart 2023 Principeakkoord. Deze uitkering is ook van toepassing op flexkrachten.
 
Bron: CAOnet