Nathalie de Jong

Backoffice Specialist

Nagekomen wijzigingen voorgaande maanden:

Bos en Natuur (0187):
Per 1 juli 2023 wordt er als volgt verhoogd:

Bosbouw: alle schalen 7%

Natuurmonumenten:
Schaal 1-5: 7%
Schaal 6: 6,3%
Schaal 7: 5,3%
Schaal 8-12: 4,3%

Landschappen:
Schaal 2-5: 7%
Schaal 6-7: 6,3%
Schaal 8-9: 5,3%
Schaal 10-12: 4,3%

Tentoonstellingsbedrijven (1193):
De salarissen worden per 1 januari 2024 structureel verhoogd met 7,5%.

Handelsvaart (1429):
Per 1 januari 2024 worden de gages en de daarvan afgeleide emolumenten met 6,5% verhoogd.

Visdetailhandel (2266):
De lonen en loonschalen worden met ingang van 1 januari 2024 verhoogd met 8,5%.

Werken voor Waterschappen (1294):
Per 01-01-2024 worden de schaalbedragen en salarissen verhoogd met nominaal € 25,-. bruto op basis van een voltijdsdienstverband. Per 01-01-2024 worden de schaalbedragen en salarissen nogmaals verhoogd met 3,0%.

Houtverwerkende industrie (0253):
Het Cao-loon wordt per 1 april 2024 verhoogd met 150,- bruto per maand en met een verhoging van 4%.

Interieurbouw en Meubelindustrie (0526):
Met ingang van 1 januari 2024 worden de loonschalen en daadwerkelijke lonen verhoogd met 5,5%.
Met ingang van 1 februari 2024 worden de maandloonschalen en daadwerkelijke lonen op maandbasis verhoogd met 50 euro.

Railinfrastructuur (1393):
Per periode 1 van 2024 een structurele verhoging van 6,25%.

Uitgeverijbedrijf (3798):
De salarissen en de salarisschalen worden verhoogd per 1 januari 2024 met 160 euro en daarna met 2 procent structureel.

Loonmutaties mei 2024:

E-commerce Nederland (4236):
Per 1 mei 2024 / Periode 5 worden de salarissen verhoogd met 3,0%.

Kinderopvang - MKMB (4215):
Op 1 mei 2024 stijgen de salarissen nog eens met 1,5%. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Textielverzorging (0035):
De loonstijging bedraagt 4% op 1 mei 2024. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

De eindejaarsuitkering wordt vanaf 1 mei verwerkt in het uurloon (voordat de loonstijging per 1 mei 2024 in de lonen is verwerkt) en verdwijnt.

Universitair medische centra (1618):
De lonen gaan structureel omhoog met 4 procent op 1 mei 2024, tot het maximumbedrag van schaal 11. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Bron: CAOnet