Adriaan Scheper

Coördinator Backoffice

Loonmutaties

oktober 2022

     
cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Glastuinbouw 2,50% Feitelijk salaris 1-10-2022 AVV besluit
Groenten- en fruitverwerkende industrie 2,25% Feitelijk salaris 1-10-2022 Besluit
Groenvoederdrogerijen 2,50% Feitelijk salaris 1-10-2022 Besluit
Vlakglas- glasbewerkings- en glazeniersbedrijf 1,00% Feitelijk salaris 1-10-2022 AVV besluit
Zelfstandige drogistereijen 2,50% loonschalen, schaaldeel van bovenschaalse lonen 1-10-2022 AAV besluit
         
Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Reprografisch bedrijf €75,00 bruto per maand Feitelijk salaris 1-9-2022 Principe akkoord
Huisarts in dienst bij een huisarts 2,50% Feitelijk salaris 1-10-2022 Principe akkoord
Schoentechniek 0,50% Feitelijk salaris 1-10-2022 Principe akkoord

 

Uitkeringen/bonussen oktober 2022    
Principeakkoorden cao uitkering/bonus per aandachtspunt
Energie en Netwerkbedrijven De medewerkers die op 1 oktober 2022 in dienst zijn ontvangen een éénmalige uitkering van € 1.250,00. (o.b.v. fulltime dienstverband) 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Nederlandse Orkesten Ter compensatie krijgt de werknemer welke in 2021 in dienst was een éénmalige uitkering van 2% over het ontvangen bruto jaarsalaris van 2021 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Nederlandse Orkesten Ter compensatie krijgt de werknemer welke in 2022 in dienst was een éénmalige uitkering van 3% over het ontvangen bruto jaarsalaris van 2022 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Slagersbedrijf Er geldt een éénmalige uitkering van € 220,00 bruto op fulltime basis. Het bedrag wordt naar rato bepaald over de periode 1 maart 2022 tot 1 juni 2022 waarin de werknemer in dienst is geweest. 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Textielverzorging De werknemer die op 01 oktober 2022 minstens 6 maanden een arbeidsovereenkomst heeft ontvangt een éénmalige herfstgratificatie (naar rato van het dienstverband) 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
Waterbouw De werknemers ontvangen een éénmalige uitkering van € 150,00 1 oktober 2022 Deze bonus is ook van toepassing op flexkrachten
 

Overige nieuwsberichten

cao Kraamzorg definitief per 14 juli 2022

De nieuwe cao krijgt een looptijd vanaf 01 januari 2022 t/m 30 juni 2023. Het salaris wordt met terugwerkendekracht vanaf 1 maart 2022 verhoogd met 3%. 

cao Golfbranche definitief per 20 juli 2022

De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De feitelijke salarissen en de schalen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd met 4 procent. Organisaties die in 2022 al een loonsverhoging hebben gegeven mogen deze verrekenen met deze verhoging.

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023 bekend

De voorliggende nota geeft een uitgebreide toelichting op de parameters, die aan de vaststelling van de gedifferentieerde WGA- en Ziektewetpremie voor publiek verzekerde werkgevers ten grondslag liggen. De parameters, waaronder het gemiddelde premiepercentage, zijn vastgesteld in het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2023 dat op 1 september 2022 is gepubliceerd.

Bron: caonet