René Muilwijk

Backoffice Consultant

Op 1 maart 2020 trad de meldingsplicht in werking voor (buitenlandse) werkgevers (dienstverrichters) uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht gaan uitvoeren. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al op 18 juni 2016 in werking is getreden.

Hoe werkt het

Voor het melden is een online meldloket beschikbaar. Daar moet onder meer worden aangeven:

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

De WagwEU maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.
 

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:

Dienstontvangers zijn de klanten/opdrachtgevers waarvóór de buitenlandse werkgever (dienstverrichter) of zelfstandige aan het werk gaat.

Huurt een buitenlandse werkgever of zelfstandige een ander bedrijf in om bij de Nederlandse klant/opdrachtgever in Nederland aan het werk te gaan, dan is er sprake van onderaanneming. De buitenlandse werkgever of zelfstandige fungeert in dat geval als dienstontvanger. Het derde bedrijf meldt zijn eigen personeel en de buitenlandse werkgever or zelfstandige controleert de melding.

Benodigde gegevens bij meldingsplicht

Bij het melden moeten buitenlandse werkgevers in ieder geval melding maken van:

Zelfstandigen zonder personeel

Meldingsplichtige zelfstandigen melden onder meer hun identiteit, de identiteit van de klant/opdrachtgever, de sector waarin de activiteiten worden uitgevoerd, het adres van de werkplek, de duur van de werkzaamheden en informatie over waar de sociale premies betaald worden.

Dit geldt voor zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren.

Heb je vragen naar aanleiding van het bovenstaande, of ben je benieuwd op welke manier wij je kunnen ondersteunen, dan kunt je contact met ons opnemen via rene@florys.nl of 0184 - 208 208.