René Muilwijk

Backoffice Consultant

Betrouwbaar en transparant: wat is het mooi als dat de kenmerken zijn van jou als ondernemer!. Klanten lopen de deur zomaar voorbij als je de zaken niet op orde hebt. Eén van deze zaken kan de SNA registratie zijn, of beter gezegd: NEN 4400 certificering. We willen er in dit blog iets dieper op ingaan.

Het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is hét keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is in het leven geroepen om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Daarnaast kende de sector verschillende uitvoeringsorganen die sinds 2006 zijn samengevoegd tot één landelijk register: NEN 4400. Op basis van de huidige wetgeving lopen bedrijven die werknemers inhuren het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

De registratie en beoordeling

Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde instelling. In de volksmond wordt er dan gesproken over de NEN 4400 inspectie. De norm 4400-01 staat voor nationale ondernemingen en de 4400-02 voor buitenlandse ondernemingen.

Wat is nu het voordeel

Door als onderneming te zijn getoetst op de norm NEN 4400-01 en als daarbij het certificaat is afgegeven dan is inzichtelijk gemaakt dat de onderneming voldoet aan de toetsing zoals hierboven is omschreven onder het SNA keurmerk. Daarmee heb je als onderneming een prachtig visitekaartje met pluspunten waar het gaat om jouw bedrijfsvoering, financieel beheer, afdrachten en beheer op de personele dossiers. En dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de onderneming. In het commerciële klimaat ligt de gevoeligheid op de loer met wie je van doen kan hebben. Welke risico’s loop ik als inlener? Temeer een zekerheid en geruststelling als je zaken kan doen met een onderneming die SNA geregistreerd staat. Het vergroot je commerciële slagkracht, geeft rust als uitlener en voorziet in de behoefte van betrouwbaarheid en transparantie. Mooi dat dit zo met een certificering NEN 4400 inzichtelijk gemaakt kan worden.

Cao bepaling

Los van bovenstaande wordt er in veel cao’s de bepaling opgenomen dat registratie SNA/NEN 4400 voor inlenende bedrijven verplicht is gesteld. Hiermee vergroot je dus de mogelijkheden om zaken te doen met diverse partijen in diverse branches, waardoor je de kosten voor de certificering kunt terugverdienen.

Hulp bij SNA-Keurmerk aanvragen?

Binnen Florys Groep hebben wij een team van specialisten in huis die jou volledig kunnen ontzorgen in het hele traject, van aanvraag registratie tot uitvoering inspectie. Mede door de jarenlange ervaring loodsen wij je door het traject van vragen en bewijsstukken heen. Daarnaast is het een mooi leerproces om de eigen onderneming en processen scherp te krijgen. En dat hoef je dus niet alleen te doen.