Adriaan Scheper

Senior Backoffice Consultant

Hieronder vindt u het overzicht met loonmutaties over de maand januari 2019.

cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
AGF Detailhandel 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Afbouw 1,50% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Architectenbureaus 1,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Bedrijfsverzorgingsdiensten 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Beroepsgoederenvervoer 2,00% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Betonpompbedrijven 1,50% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Betonproductenindustrie 2,00% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Bloemen en planten Detailhandel 0,80% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Bloemen en planten Groothandel 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Contractcateringbranche 0,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen 1,75% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Gehandicaptenzorg 0,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Houthandel 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Hoveniersbedrijf 1,25% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Huisarts in dienst bij een huisarts 0,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Kappersbedrijf 1,85% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Kinderopvang 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Kraamzorg - Nieuwe salaristabellen 1-1-2019 Besluit
Landbouw exploiterende ondernemingen(LEO) 1,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Metaal en Techniek 0,31% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Offshore Catering - Nieuwe salaristabellen 1-1-2019 Besluit
Onderzoeksinstellingen 2,40% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Open Teelten 3,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Parketvloerondernemingen 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Productiegerichte Dierhouderij 2,25% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Reclassering 3,00% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Retail Non-Food 1,34% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Tandtechniek 2,25% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Tankstations en wasbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Taxi-Personenvervoer 2,00% Loonschalen 1-1-2019 Besluit
Tentoonstellingsbedrijven 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Timmerindustrie 1,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Toneel en Dans 1,80% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Tuinzaadbedrijven 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit. Verhoging in functiegroepen A t/m H
Uitvaartbranche 2,20% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Uitzendbranche NBBU voor vaste medewerkers 2,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Verzekeringsbedrijf Binnendienst 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Verzekeringsbedrijf Buitendienst 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit
Vleessector 2,30% Feitelijk salaris 1-1-2019 Besluit

 

Principeakkoorden cao verhoging loonbestanddeel per aandachtspunt
Dagattractiebedrijf 2,20% Feitelijk salaris 1-1-2019 Principeakkoord
Goederenvervoer Nederland 2,00% Feitelijk salaris 1-1-2019 Principeakkoord
Kunsteducatie 1,50% Feitelijk salaris 1-1-2019 Principeakkoord
Openbaar Vervoer 1,50% Loonschalen 1-1-2019 Principeakkoord
Railinfrastructuur 4,25% Feitelijk salaris 1-1-2019 Principeakkoord

 

Overige nieuwsberichten

Per 1 januari 2019 zijn de bedragen van het wettelijk minimumloon gestegen. Dit kan gevolgen hebben voor loonschalen uit diverse cao's die gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar een eerder nieuwsbericht dat wij hierover publiceerden: www.florys.nl/actueel/wijziging-wettelijk-minimumloon-per-1-januari-2019

Ambulancezorg

Per 1 januari 2019 krijgen alle werknemers in de Ambulancezorg een substantiële loonsverhoging door toepassing van de inschaling en inpassingsnummers van de CAO Ziekenhuizen. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Dierenartspraktijken- Dierenartsassistenten

Per 1 januari 2019 worden de salarissen van de dierenartsassistenten verhoogd met de volgende loonindex: de loonstijging in het cao-seizoen 2018 conform cao-index AWVN totaal bedrijfsleven (periode oktober 2017 - oktober 2018) De loonstijging is minimaal 2%.

Eierproductenindustrie

Naar aanleiding van de herziening van de loontabel en het opnieuw inschalen van de huidige werknemers inzake het aantal functiejaren geldt dat voor werknemers die nu werkzaam zijn in de sector, dat zij met salaris horizontaal oversteken (prijspeil 1 juli 2018). Vervolgens stijgt het salaris per 1 januari 2019 met minimaal 2 procent. (De loonmutatie is op basis van het principeakkoord, deze tekst is dus nog niet vastgelegd in een CAO).

Horeca

KHN: De bedragen in de tabel worden jaarlijks per 1 januari aangepast met de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens naar de stand van oktober van het voorgaande jaar.

Tandartsassistenten

Voor 2019 is het indexatiepercentage berekend aan de hand van de loonontwikkeling en de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova). Voor 2019 is dat 2,7%. Dit zijn de KNMT-adviestabellen. Het staat werkgever en werknemer vrij om hier van af te wijken.

Let op: aan de gegevens in dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.