Douwe de Haan

Arbeidsjurist
Florys HR

Werkgevers die in de periode van oktober 2020 tot september 2021 NOW hebben aangevraagd, kunnen tot en met 22 februari 2023 een verzoek indienen tot definitieve berekening. Begin februari heeft meer dan 55% van de uitzendwerkgevers dat nog niet gedaan.  

Voorschot 

Na het uitbreken van de coronacrisis heeft het kabinet in korte tijd de NOW-regeling geïntroduceerd. Om werkgevers snel over geld te kunnen laten beschikken is gekozen voor de werkwijze om voorschotten uit te keren. Op een later moment zou de hoogte van de subsidie definitief vastgesteld moeten worden. Voor de vier aanvraagperiodes (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4) tussen oktober 2020 en september 2021 staat de deadline voor het aanvragen van de subsidie op 22 februari 2023.  

Dashboard UWV 

Het UWV heeft een dashboard gemaakt aan de hand waarvan inzicht te verkrijgen is in het gebruik van de NOW-regeling. Op het moment van schrijven (begin februari) blijkt, ten aanzien van NOW 3 en 4, uit het dashboard onder meer het volgende:  

Ten aanzien van 307,8 miljoen euro dat aan voorschot is betaald is nog geen definitieve aanvraag ingediend.  

Aanvragen uitstel 

Bij het aanvragen van de definitieve berekening dienen werkgevers hun daadwerkelijke omzetverlies door te geven. Dat omzetverlies moet, afhankelijk van de hoogte van het voorschot, onderbouwd worden met een derden- of accountantsverklaring.  

Als het niet lukt om de derden- of accountantsverklaring tijdig bij het UWV aan te leveren, kan tot en met 22 februari 2023 om uitstel gevraagd worden. Als het uitstel tijdig is aangevraagd wordt de werkgever 14 weken respijt gegeven.  

Vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kun je contact opnemen met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184-208208 of een mail sturen naar info@florys.nl