Douwe de Haan

Arbeidsjurist

Voor organisaties die op 27 september 2020 al bestonden, nadert de uiterlijke deadline om de ultimate beneficial owner (UBO) in te schrijven in het UBO-register. Dit moet vóór 27 maart 2022 gebeuren. 

UBO's, oftewel uiteindelijk belanghebbenden zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met meer dan 25% van de aandelen in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan 1 of meer UBO's hebben.  

Organisaties moeten dus vóór 27 maart 2022 hun UBO's ingeschreven hebben. Dat kan via de website van de Kamer van Koophandel: UBO's inschrijven, wijzigen en uitschrijven - UBO-register (kvk.nl). De verplichting om UBO’s te registreren geldt voor alle organisaties die op 27 september 2020 bestonden, dus ook voor uitzendorganisaties die op die datum bestonden.  

Voor verdere vragen neem je contact op met je contactpersoon bij Florys. Natuurlijk kun je ook bellen met ons algemene nummer 0184 - 208 208 of een mail sturen naar info@florys.nl.